advokátní kancelář

KORPORÁTNÍ DLUHOPISY

Chcete vydat korporátní dluhopisy?

Poskytujeme právní poradenství při emisí korporátních dluhopisů. Primárně obchodním společnostem, které potřebují zajistit financování vlastního rozvoje, plánovaných investičních či jiných projektů, akvizic, vypořádání s věřiteli, anebo které hledají externího financování.

Emise korporátních dluhopisů představuje alternativu k bankovnímu financování zejména za situace, kdy emitent není ochoten přistoupit na podmínky bankovního financování, nebo kdy mu naopak banka odmítne úvěr poskytnout, ať už z důvodu historie či nepříznivých hospodářských výsledků emitenta. Kombinace obou forem financování je možná a často pro emitenta výhodná.

Emise korporátních dluhopisů běžně připravujeme jak pro lokální podnikatele, tak pro velké obchodní korporace z oblasti energetiky, developmentu a realitního investování.

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin.

Jak Vám s emisí dluhopisů pomůžeme?

  • Posoudíme Váš záměr a pomůžeme s výběrem právního režimu emise (veřejná podlimitní nabídka, neveřejná privátní nabídka, veřejná nabídka s prospektem).
  • Poradíme Vám s dílčími aspekty nastavení emisních podmínek (např. nabízení dluhopisů veřejně x neveřejně, emise se zajištěním x emise bez zajištění, distribuce dluhopisů vlastními silami x investičním zprostředkovatelem nebo obchodníkem s cennými papíry, výše nominálu a úroku a jejich splatnost).
  • Vytvoříme veškerou dokumentaci pro vybraný druh emise – prospekt dluhopisů, emisní podmínky, smlouvy o úpisu dluhopisů, listinný dluhopis, seznam vlastníků dluhopisů, smlouvy zajišťovací nebo distribuční atd.
  • Zajistíme přidělení ISIN emise dluhopisů a LEI emitenta, případně zaknihování emise do CDCP.
  • Zastoupíme Vás ve správním řízení o schválení prospektu u České národní banky.
  • Poradíme Vám, jak emisi korporátních dluhopisů správně propagovat, nabízet a upisovat.

Jak vám pomůže prospekt dluhopisů?

Důvěryhodnost emitenta v očích investorů i širší veřejnosti, možnost veřejné nabídky bez limitace objemu emise, širší možnosti propagace emise. To bývají nečastější důvody, které stojí za rozhodnutím emitenta uskutečnit emisi korporátních dluhopisů v režimu veřejné nabídky s prospektem schváleným Českou národní bankou.

Rozhodnete-li se pro emisi dluhopisů s prospektem, pomůžeme Vám také s výběrem vhodného druhu prospektu (standardní prospekt dluhopisů, základní prospekt dluhopisů, unijní prospekt pro růst).

Zaujali jsme Vás?
Kontakt