advokátní kancelář

KORPORÁTNÍ DLUHOPISY

Poskytujeme právní poradenství v otázkách souvisejících s emisí korporátních dluhopisů, a to především obchodním společnostem, které potřebují zajistit financování vlastního rozvoje, plánovaných investičních či jiných projektů, akvizic, vypořádání s věřiteli, anebo které hledají způsob, jak překlenout období nepříznivých dopadů koronaviru.

Emise korporátních dluhopisů představuje alternativu k bankovnímu financování zejména za situace, kdy emitent není ochoten přistoupit na podmínky bankovního financování, nebo kdy mu naopak banka odmítne úvěr poskytnout, ať už z důvodu historie či nepříznivých hospodářských výsledků emitenta. Kombinace obou forem financování je možná a často pro emitenta výhodná.

Emise korporátních dluhopisů běžně připravujeme jak pro lokální podnikatele, tak pro velké obchodní korporace z oblasti energetiky, developmentu a realitního investování.

Jak Vám s emisí dluhopisů pomůžeme?

  • Posoudíme Váš záměr a pomůžeme s výběrem právního režimu emise (veřejná podlimitní nabídka, neveřejná privátní nabídka, veřejná nabídka s prospektem).
  • Poradíme Vám s dílčími aspekty nastavení emisních podmínek (např. nabízení dluhopisů veřejně x neveřejně, emise se zajištěním x emise bez zajištění, distribuce dluhopisů vlastními silami x investičním zprostředkovatelem nebo obchodníkem s cennými papíry, výše nominálu a úroku a jejich splatnost).
  • Vytvoříme veškerou dokumentaci pro vybraný druh emise – prospekt dluhopisů, emisní podmínky, smlouvy o úpisu dluhopisů, listinný dluhopis, seznam vlastníků dluhopisů, smlouvy zajišťovací nebo distribuční atd.
  • Zajistíme přidělení ISIN emise dluhopisů a LEI emitenta, případně zaknihování emise do CDCP.
  • Zastoupíme Vás ve správním řízení o schválení prospektu u České národní banky.
  • Poradíme Vám, jak emisi korporátních dluhopisů správně propagovat, nabízet a upisovat.

Emise dluhopisů s prospektem

Důvěryhodnost emitenta v očích investorů i širší veřejnosti, možnost veřejné nabídky bez limitace objemu emise, širší možnosti propagace emise. To bývají nečastější důvody, které stojí za rozhodnutím emitenta uskutečnit emisi korporátních dluhopisů v režimu veřejné nabídky s prospektem schváleným Českou národní bankou.

Rozhodnete-li se pro emisi dluhopisů s prospektem, pomůžeme Vám také s výběrem vhodného druhu prospektu (standardní prospekt dluhopisů, základní prospekt dluhopisů, unijní prospekt pro růst).

Zaujali jsme Vás?
Kontakt