advokátní kancelář

VEŘEJNÉ A SPRÁVNÍ PRÁVO

Potřebujete konzultaci v oblasti správního práva?

Naše kancelář se mimo jiné specializuje i na poradenství v oblasti veřejného práva, především práva správního. Nabízíme zastoupení při jednání s orgány státní správy a samosprávy, tedy s nejrůznějšími úřady vykonávající působnost v oblasti veřejné správy.

Účastníte se správního řízení a hledáte pomoc?

Máme bohaté zkušenosti s poradenstvím v otázkách týkajících se správního řízení. Naši odborníci jsou schopni pomoci s touto problematikou, jak jednotlivým účastníkům řízení, o jejichž právech a povinnostech je rozhodováno, tak samotným správním úřadům. Úřadům jsme schopni poskytnout komplexní poradenství při vedení správních řízení v jakémkoliv odvětví (tj. stavební právo, daňové řízení, přestupky apod.).

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin. 

Účastníkům řízení poskytujeme konzultace ve všech fázích správního řízení, včetně fáze před podáním návrhu na zahájení správního řízení. Klientům z řad správních orgánů pomáháme především s vedením správního řízení, včetně přípravy textu správních rozhodnutí.

Bez rozdílu také poskytujeme obecné poradenství a konzultace k jednotlivým řešeným otázkám a zpracováváme pro klienty i odborná právní stanoviska. 

Čeká Vás jednání před správním soudem?

Řízení před správními soudy má svá specifická a složitá pravidla. Našim klientů poskytujeme v této oblasti komplexní služby. Sepisujeme správní žaloby, kasační stížnosti, potažmo zastupujeme klienty jako strany žalované.

Máme cenné zkušenosti s řízeními před Nejvyšším správním soudem, a jsme perfektně seznámeni s jeho rozhodovací praxí.

Pro klienty v našich rukách se snažíme o to, aby jejich práva byla uznána již na úrovni řízení před dotčeným správním úřadem. Ať se jedná o stavební řízení, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, orgány obce v přestupkovém řízení a mnohé další, jsou naši odborníci těmi nejlepšími poradci právě pro vás. 

Potřebuejte pomoc v oblasti správního trestání?

Naše advokátní kancelář má velké zkušenosti v oblasti správního trestání. což představuje poměrně specifickou oblast správního práva prolínající se mj. i s právem trestním

Praxe některých úřadů při správním trestání může být někdy poněkud agresivní a pokuty sahající do likvidačních sum. Naši experti vám však poskytnou zastupování a zajistí, aby vaše právní obrana směřovala k beztrestnosti nebo k minimalizaci případných sankcí. Běžně řešíme přestupky v oblasti energetiky a přestupky v oblasti stavebního práva, dopravní přestupky, přestupky spojené s podnikatelskou činností apod.

Fyzickým osobám zajistíme komplexní zastoupení v přestupkových řízeních. Zkonzultujeme s Vámi vhodnou strategii obhajoby. Zastoupíme Vás již ve fázi, kdy správní orgán provádí kontrolní činnost přímo na místě, ještě než dojde k formulaci samotného kontrolního zjištění. Po zahájení přestupkového řízení s klientem následně procházíme všemi jeho jednotlivými fázemi až do okamžiku pravomocného rozhodnutí ve věci.    

U klientů z řad správních orgánů jsme schopni zajistit i v přestupkových řízeních pomoci s vedením správního řízení, s přípravou nutných podkladů včetně přípravy textu správních rozhodnutí, případně zpracovat k jednotlivým řešeným otázkám odborná právní stanoviska.

Jaké právní služby poskytujeme:

  • konzultace procesního postupu před podáním návrhu na zahájení správního řízení
  • zastupování ve všech fázích správního řízení
  • právní asistence při vedení samotného správního řízení a přípravě nutných podkladů 
  • příprava textu správních rozhodnutí
  • zpracování právního stanoviska
  • sepsání správní žaloby, kasační stížnosti
Zaujali jsme Vás?
Kontakt