advokátní kancelář

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Potřebujete konzultaci v oblasti veřejných zakázek?

Za několik posledních let jsme se vypracovali mezi přední odborníky v oblasti práva regulujícího veřejné zakázky. V našem portfoliu najdeme bezpočet zadávacích řízení v celkové hodnotě v řádech miliard korun.

Poskytujeme ucelené právní služby zahrnující zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu ČR a předpisů Evropské unie, ale i rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Soudního dvora EU.

Za sebou tak máme celou řadu úspěšných zadávacích řízení a postupů mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.

Vzhledem k našemu zaměření na oblast veřejných zakázek se také dlouhodobě a velmi úspěšně věnujeme přezkumu veřejných zakázek v řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, stejně tak pak kontrolám realizovaným jednotlivými poskytovateli dotace, popřípadě jejich zprostředujícími orgány (např. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Czechinvest apod.). 

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin. 

Působíte v roli zadavatele veřejných zakázek?

Pro naše klienty z řad rozpočtových subjektů v roli veřejných, sektorových a dotovaných zadavatelů, poskytujeme poradenství a služby při zadávání veřejných zakázek. Naše služby využívají při realizaci a administraci zadávacího procesu.

Máme bezkonkurenční zkušenost s přípravou zadávací a smluvní dokumentace a nezbytnými právními audity (due diligence) v rámci zadávacích řízení.

Zastupujeme zadavatele veřejných zakázek před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i před soudem. Radíme našim klientům z řad zadavatelů při vyřizování námitek nebo je zastupujeme v navazujících řízeních před příslušnými správními orgány a soudy. V této souvislosti věnujeme významnou pozornost rovněž riziku postihu jednání v rozporu s právem veřejných zakázek podle trestního práva.

Pro veřejné a sektorové zadavatele naši specialisté rovněž provádějí důkladné právní analýzy týkající se ustanovení zákona o zadávaní veřejných zakázek včetně otázek aplikace výjimek z povinného dodržování striktní zákonné regulace v této oblasti.

Častou námi poskytovanou službou je rovněž posuzování přípustnosti změny smlouvy ve smyslu její dovolenosti z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Ucházíte se o veřejnou zakázku? 

Pravidelně zastupujeme dodavatele v zadávacích řízeních.  Asistenci nabízíme ve všech fázích zadávání veřejných zakázek počínaje žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace, přípravou a podáním nabídky či účastí při otevírání obálek. Zajišťujeme dokonalou právní ochranu zájmů našeho klienta. V případě potřeby podáváme námitky proti postupu zadavatelů, řešíme porušení relevantních předpisů na úrovni Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, potažmo správních soudů.

Pro klienty rovněž provádíme na míru ušité analýzy dopadů změn právní úpravy zadávání veřejných zakázek se zaměřením na potřeby klienta, nebo například školení příslušných pracovníků klienta, pomáháme i s implementací nového zákona o zadávání veřejných zakázek do interních postupů.

Jaké právní služby poskytujeme:

 • zastupování zadavatelů v zadávacích řízeních;
 • pomoc při posuzování a hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení;
 • příprava zadávací a smluvní dokumentace, právními audity;
 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, před správním soudem;
 • zastupování dodavatelů v zadávacích řízeních;
 • příprava a podání nabídky, účast při otevírání obálek, námitky proti zadávací dokumentaci resp. postupu zadavatelů;

O čem jsme již psali?

O čem jsme již psali

 1. JE PORUŠENÁ OBÁLKA DŮVOD KE ZRUŠENÍ ŘÍZENÍ?
 2. K POVAZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A Z NICH VZNIKLÝCH ŠKOD
 3. DO KDY JE MOŽNÉ ROZPOROVAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI?
 4. JDE ROZDĚLIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA ČÁSTI?
 5. JE MOŽNÉ ÚČELOVĚ DĚLIT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY?
 6. UVEŘEJŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PROFILU ZADAVATELE
 7. PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
 8. ZAMÝŠLENÍ NAD SPRÁVNOSTÍ „SPOLEČNÉHO STANOVISKA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE K VYMEZENÍ POŽADAVKŮ NA PROKÁZÁNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE“
Zaujali jsme Vás?
Kontakt