daňové poradenství

Daňové poradenství

Právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných povinných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. V rámci standardu provádíme daňovou optimalizaci s cílem minimalizovat odvodové povinnosti klientů, a to vše v souladu s platnými právními předpisy a související soudní judikaturou. 

Jsme připraveni pro Vás zpracovat daňový audit včetně identifikace možných rizik vyplývajících ze stávajícího stavu a navrhneme varianty možných nápravných opatření s cílem eliminovat doměrky ze strany správce daně. Zpracujeme pro Vás jakýkoliv typ daňového přiznání, odborné stanovisko dle Vašich požadavků, poskytneme Vám průběžné poradenství.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt