advokátní kancelář

Občanské právo & soukromý život

Potřebujete konzultaci v oblasti občanského práva?

Pomůžeme Vám s právními problémy, které se úzce týkají Vašeho soukromého života. Poradíme Vám především v oblastech rodinného majetku a rodinného práva. Najdete u nás citlivý a naprosto diskrétní přístup, a také potřebnou důslednost a pečlivost. 

Snažíme se pro Vás vždy nalézt dlouhodobě udržitelná řešení a důraz klademe na smírná řešení a na co nejvhodnější řešení pro děti.

Jsme schopni Vás plně zastoupit ve všech právních jednáních a u všech procesních úkonů, které nevyžadují Vaši účast.

Hledáte pomoc s rozvodem?

Máme dlouholeté zkušenosti s rozvodovou agendou, které využijeme ve Váš prospěchVíme si rady nejen se souvisejícími právními předpisy, ale máme i bohaté zkušenosti s co nejvhodnějšími postupy v těchto emočně vypjatých řízeních. Pomůžeme Vám se řádně rozejít a po právu vypořádat úzce propojené vztahy. 

Poradíme Vám v otázce majetkového vypořádání, střídavé péče, výživného a veškerými souvisejícími problémy. Obrátit se na nás můžete i ohledně problematiky společného jmění manželů, která není vždy úplně jednoduchá. S naší pomocí máte zaručeno maximálně spravedlivé vymezení společného jmění a jeho rozdělení.

Ve věcech určení péče o nezletilé dítě a stanovení výživného postupujeme obzvláště citlivě. Věříme, že zájem Vašeho dítěte je na prvním místě. Současně si uvědomujeme, jak velice bolestná tato situace je. Ve Váš prospěch použijeme naše zkušenosti v jednání se stranami ve velkém citovém rozrušení a dovedeme, i navzdory takovým okolnostem, řízení s chladnou hlavou do výsledku, který je z dlouhodobého hlediska tím nejvhodnějším, jak pro děti, tak i pro všechny zúčastněné strany.

Jste účastníkem dědického řízení?

V oblasti rodinných vztahů poskytujeme také právní poradenství a zastupování v dědických řízeních i dědických sporech. Dbáme na to, aby naši klienti nebyli nespravedlivě zkracováni na svých právech. Pomoci Vám můžeme také při sepisování závěti, při vydědění zákonného dědice a bohaté zkušenosti máme i se soudními spory.

Nakládáte se svým majetkem a nechcete o něj přijít?

Neváhejte se na nás obrátit ani v otázkách týkajících se nakládání s majetkem

Ve své praxi se často setkáváme s poškozenými klienty, kteří se při koupi či prodeji nemovitosti spoléhali na smluvní vzor z internetu či smlouvu, kterou jim připravil realitní makléř bez řádné revize kvalifikovaným právníkem. Věřte, že v takových případech se vytavujete velkému riziku ztráty.

My pro Vás připravíme neprůstřelnou smluvní dokumentaci, která bude ušita na míru právě pro Vás. Pomůžeme Vám vše připravit tak, abyste si mohli být jisti, že transakce opravdu proběhla, tak jak měla, a Vy mohli v klidu spát. Na trhu s nemovitostmi se stále ještě pohybuje velké množství nesolidních hráčů a kvalitní právní servis je často jediná záruka toho, jak se vyhnout devastujícím dopadům.

Jaké právní služby poskytujeme:

  • zastupování ve věci rozvodu manželství, příprava návrhů na rozvod manželství
  • sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů, zúžení či jeho rozšíření
  • uzavírání dohod ve věci péče o nezletilé děti včetně stanovení výživného
  • plnění vyživovací povinnosti (alimenty) vč. výživného pro rozvedenou manželku či manžela
  • poradenství v oblasti předmanželských smluv
  • poradenství v oblasti registrovaného partnerství
  • zastupování v dědickém řízení/dědických sporech
  • sepis závěti
  • vydědění potomka, partnera
  • nakládání s majetkem, dispozice s nemovitostmi či movitým majetkem
Zaujali jsme Vás?
Kontakt