advokátní kancelář

Občanské právo & soukromý život

V naší kanceláři poskytujeme rovněž poradenství ve sféře soukromého života našich klientů. Především se jedná o oblasti rodinného majetku a rodinného práva. Naši klienti si nás cení pro náš citlivý a empatický přístup. S naší profesionalitou zaručujeme naprosto diskrétní přístup. Vždy se snažíme nalézt dlouhodobě udržitelná řešení pro klienta, klademe důraz na smírná řešení a na co nejvhodnější řešení pro děti.

Jsme schopni klienta plně zastoupit ve všech právních jednáních a u všech procesních úkonů, které nevyžadují jeho přímou účast. V ostatních případech naše klienty doprovázíme a poskytujeme jim pevnou právní i psychickou oporu při řešení jejich náročných životních situací.

Rozvodová problematika

Máme dlouholeté zkušenosti s rozvodovou agendou. Věříme, že jsme zkušenými rádci v těchto obtížných životních situacích. Víme si rady nejen se souvisejícími právními předpisy, ale máme i bohaté zkušenosti s co nejvhodnějšími postupy v těchto často emočně velice vypjatých řízeních. Je důležité podotknout, že advokát pro rodinné právo nevyřeší vaše vnitřní spory a neshody, ale pomůže Vám se řádně rozejít a po právu vypořádat úzce propojené vztahy.

S rozvody souvisí nezbytné majetkové vypořádání mezi manželi, případně též dohoda o péči nezletilého dítěte. Problematika společného jmění manželů není vždy úplně jednoduchá, obzvláště v některých případech mohou být o rozsahu toho jmění velké pochybnosti či dokonce spory. Je proto vhodné svěřit se v takovém případě do rukou našich odborníků. Zaručíme Vám maximálně spravedlivé vymezení společného jmění a jeho rozdělení.

Ve věcech určení péče o nezletilé dítě a stanovení výživného postupujeme obzvláště citlivě. Věříme, že zájem dítěte je na prvním místě. Současně si uvědomujeme jak velice bolestivá je tato část rozchodů. Jsme zkušení v jednání se stranami ve velkém citovém rozrušení a dovedeme navzdory takovým okolnostem dovést taková řízení s chladnou hlavou do výsledku, který je z dlouhodobého hlediska tím nejvhodnějším pro děti i pro všechny zúčastněné strany.

Díky našim zkušenostem z rozvodových řízení můžeme našim klientům jen doporučit upravit preventivně majetkové vztahy mezi partnery předmanželskými smlouvami. Obzvláště pokud jeden z manželů nebo oba podnikají nebo disponují majetkem složité struktury. Nabízíme právní asistenci při přípravě takových předmanželských smluv. 

Dědická řízení

V oblasti rodinných vztahů poskytujeme rovněž právní poradenství a zastupování v dědických řízeních, případně dědických sporech, kde dbáme o to, aby naši klienti nebyly neoprávněně zkracování na svých právech. Podobně asistujeme při sepisování závěti nebo například vydědění zákonného dědice.

Majetkové dispozice

Mimo tuto právní problematiku rodinných vztahů, jsme tu rovněž pro Vás při nakládání s majetkem, jako jsou především dispozice s nemovitostmi, ale i jiné. Často se setkáváme s poškozenými klienty, kteří se při koupi či prodeji nemovitosti spoléhali na smluvní vzor z internetu či smlouvu připravenou realitním makléřem bez řádné revize kvalifikovaným právníkem. Věřte, že v takových případech se vytavujete velkému riziku ztráty.

My pro Vás připravíme opravdu neprůstřelnou smluvní dokumentaci ušitou na míru právě pro Vás, abyste si mohli být jisti, že transakce opravdu proběhla, tak jak měla, a Vy mohli v klidu spát. Na trhu s nemovitostmi se stále ještě pohybuje velké množství nesolidních hráčů a kvalitní právní servis je často jediná záruka toho, jak se vyhnout možným devastujícím dopadům.

V oblasti soukromého života našich klientů poskytujeme především tyto služby:

  • zastupování ve věci rozvodu manželství, příprava návrhů na rozvod manželství;
  • sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů, zúžení či jeho rozšíření;
  • uzavírání dohod ve věci péče o nezletilé děti včetně stanovení výživného;
  • plnění vyživovací povinnosti (alimenty) vč. výživného pro rozvedenou manželku či manžela;
  • poradenství v oblasti předmanželských smluv;
  • poradenství v oblasti registrovaného partnerství;
  • zastupování v dědickém řízení/dědických sporech
  • sepis závěti;
  • vydědění potomka, partnera;
  • nakládání s majetkem, dispozice s nemovitostmi či movitým majetkem.
Zaujali jsme Vás?
Kontakt