advokátní kancelář

TRESTNÍ PRÁVO

Jsme specialisté na trestní právo a obhajobu. Podnikatelské prostředí je prostředí, kde se střetávají ekonomické zájmy obchodních subjektů s veřejnými zájmy společnosti na udržení zdravého hospodářství země a zajištění funkčního přerozdělování formou daní. Pokud jste podnikatel, jste tak nositel odpovědnosti za provozování Vašich obchodních aktivit způsobem, který nebude ohrožovat veřejné zájmy přijatelnými praktikami. 

Věříme, že jsme právě těmi zkušenými obhájci ve věcech trestních, kteří Vám poskytnou poradenství, díky kterému se vyvarujete možného trestního jednání a v případě již soudně projednávaných trestních záležitostí garantujeme ve všech fázích trestního řízení nejlepší poradenství pro fyzické i právnické osoby.

Poskytneme Vám preventivní konzultace

Vztahy v prostředí byznysu a složitých trhů jsou stále komplikovanější, struktury podnikatelských subjektů komplexnější. Tato zodpovědnost je tedy více a více zatěžkávající. Trestně právní obezřetnost v podnikání je nezbytná v mnohem vyšší míře, než jak tomu bývalo dříve. 

Zkonzultujeme s Vámi obchodní koncepce a důležitá rozhodnutí či nastavení vnitřních pravidel korporace ve světle preventivní ochrany před možným střetem s přísnými pravidly trestně právní odpovědnosti. Mějte na paměti, že učinit chybný krok je někdy snazší než se zdá i proto, že trestný čin je možné spáchat nejen s přímým úmyslem.

Pokud jste v pozici člena představenstva, jednatele, člena dozorčí rady, ale i veřejně právního činitele, můžete být konfrontováni s trestně-právní problematikou. Připravíme pro Vás konkrétní zásady pro činnost Vaší organizace. Ať už se ve Vašem případě jedná o malý, střední či velký podnik, měli byste mít dobře nastaveny mechanismy zamezení korupce, zamezení zpronevěry, případně zabránění zneužití veřejného postavení. Velkou pozornost byste měli věnovat trestně-právním finančním záležitostem, ale též pravidlům ochrany zaměstnanců. 

Doporučujeme Vám důkladně prověřit rozhodovací procesy a praktiky ve Vaší organizaci z pohledu rizik spojených s možnými obviněními z klasických hospodářských trestných činů jako je zpronevěra, podvod či praní špinavých peněz. Jedním z největších strašáků stále zůstává bezproblémové nastavení daňového režimu a s tím spojených finančních procesů uvnitř organizace.

Trestní odpovědnost právnických osob

Naši klienti často tápou v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob.  Ta je navíc v českém právu stále rozšiřována a pro právní laiky není snadné držet s tímto vývojem krok. Od roku 2014 došlo k markantnímu nárůstu trestních řízení v této oblasti. Za rok 2014 bylo stíháno 139 právnických osob, a ke konci roku 2017 již Nejvyšší státní zastupitelství evidovalo téměř 330 firem, proti kterým bylo zahájeno trestní řízení. Podobným způsobem narůstá i počet pravomocně odsouzených právnických osob.

Disponujeme silným týmem odborníků v oblasti trestního práva, kteří se zaměřují na hospodářské trestné činy. Společně s našimi týmy znalců obchodního, kapitálového a daňového práva jsme tak perfektně vybaveni poskytnout Vám špičkové služby v oblasti trestní obhajoby a prevence se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestní odpovědnost právnických osob. 

Obhajoba v trestních řízení

Naši odborníci mají neprůstřelnou znalost procesních předpisů a mnohaletou zkušenost s jednáním s orgány činnými v trestním řízení od policie, státních zástupců až po soudy.

Poskytneme Vám obhajobu v přípravném řízení, zastoupení v řízení o vazbě, při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem. Sepíšeme a podáme řádné i mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení. Pomůžeme Vám v případech zahájení daňových či jiných inspekčních řízení. Jsme také připraveni bleskově reagovat s právní asistencí v případech domovních prohlídek. 

V oblasti trestního práva poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

  • hospodářské a finanční trestní právo
  • trestní odpovědnost právnických osob
  • prevence trestně-právního jednání, zpracování směrnic, doporučení konkrétních školících a kontrolních opatření
  • trestně-právní Due Diligence
  • trestně-právní obhajoba v přípravném řízení, zastupování v řízení o vazbě i při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
  • příprava a podání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení
  • právní poradenství v případě zahájení daňových či jiných řízení
  • právní pomoc v případě domovních prohlídek
Zaujali jsme Vás?
Kontakt