advokátní kancelář

TRESTNÍ PRÁVO

Hledáte specialisty na trestní právo/obhájce?

Jsme advokátní kancelář zaměřená na trestní právo a obhajobu. Poskytujeme obhajobu ve všech fázích trestního řízení – při zadržení, vazebním zasedání, přípravném řízení, hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem. 

Sepíšeme pro Vás stížnosti, odvolání, ale i dovolání nebo ústavní stížnosti proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení. Zastoupíme Vás při jednáních o dohodě o vině a trestu nebo alternativních způsobech ukončení trestního stíhání (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání).

Věříme, že jsme právě těmi zkušenými obhájci ve věcech trestních, kteří Vám poskytnou poradenství, díky kterému se vyvarujete možného trestního jednání a v případě již soudně projednávaných trestních záležitostí garantujeme ve všech fázích trestního řízení nejlepší poradenství pro fyzické i právnické osoby.

Potřebujete criminal compliance program?

Zavedeme a nastavíme komplexní interní criminal compliance program na míru Vaší společnosti. Jedná se o základní nástroj umožňující společnosti se případně zprostit trestní odpovědnosti. Poskytujeme rovněž revize stávajících programů a doprovodná školení. 

Zkonzultujeme s Vámi obchodní transakce a důležitá rozhodnutí či nastavení vnitřních pravidel z pohledu trestního práva. V této oblasti spolupracujeme s kolegy z oblasti veřejných zakázek, hospodářské soutěže a s našimi specialisty na korporátní právo.

Jste poškození? Potřebujete pomoc v trestním řízení?

V trestních řízeních zastupujeme poškozené při uplatňování nároků na náhradu škody či nemajetkové újmy, která jim pachatelem trestného činu byla způsobena. Posoudíme, připravíme a podáme trestní oznámení.

Poskytujeme okamžitou právní pomoc při jednotlivých úkonech orgánů činných v trestním řízení – domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor, podání vysvětlení nebo svědecké výpovědi, žádostech o součinnost ze strany policie. S ohledem na naši velikost zajistíme právní pomoc po celé ČR zároveň.

Chcete proškolit zaměstnance?

Dle požadavku klientů jsme schopni provést školení na libovolné trestně-právní téma.

Naše reference:

  • Daňové trestné činy. Řešili jsme například DPH v řádek stovek milionů korun nebo karuselové podvody. Klienty zastupujeme i v dotačních věcech a ve věcech z práva veřejných zakázek. Ať už jde o klasické veřejné zakázky nebo IT.
  • Porušení při správě cizího majetku – rozhodnutí statutárního orgánu právnické osoby nebo rozhodování v rámci samosprávy.
  • Podvody – v řádech desítek milionů korun, vč. úvěrových a dotačních podvodů.
  • Dotační podvody (vč. dotací z EU - poškození finančních zájmů EU) - řádově desítky milionů v kauzách neoprávněného čerpání dotačních prostředků.
  • Krádeže, zpronevěra, loupeže – všeho druhu.
  • Usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti – dopravní nehody, pracovní nehody (vč. zastupování poškozených).
  • Ohrožení pod vlivem návykové látky – alkohol a jiné návykové látky v dopravě.
  • Vražda, těžké ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, výtržnictví – včetně zastupování poškozených.
  • Drogová trestná činnost.
Zaujali jsme Vás?
Kontakt