Mgr. Oliver Uraz, LL.M.

Mgr. Oliver Uraz, LL.M.
advokát

Mgr. Oliver Uraz, LL.M. se s ohledem na své dosavadní zkušenosti zaměřuje zejména na spornou agendu a uplatňování nároků před soudy a dalšími orgány všech stupňů. Tuto agendu pokrývá ve všech jejích smluvních i procesních aspektech, včetně otázek řešení úpadků. Jeho odbornost také zahrnuje specializaci na úpadkové právo, kde nabízí komplexní poradenství v oblasti reorganizací, konkurzů a dalších aspektů insolvenčního práva.

Zmíněné znalosti Oliver získal v praxi již od raných dob studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kdy se této agendě dlouhá léta věnoval v jedné z největších advokátních kanceláří v České republice.

V rámci sporné agendy je schopen efektivně řešit i specializované oblasti autorského práva a směnek a věnuje se též právnímu poradenství pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

Oliver se též specializuje na obhajobu v trestním řízení u široké škály trestních činů, jakož i na zastupování poškozených a obětí trestních činů při uplatňování jejich nároku na náhradu nemajetkové i majetkové újmy.

V návaznosti na krizová opatření orgánů veřejné moci v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v roce 2020 zastřešuje tvořící se agendu náhrady škody podnikatelům dle krizového zákona.

Články:

Mediální obsah:

Koronavirus - smlouvy a jejich porušení 2020

Záznam ze živého vysílání ARROWS s Mgr. Jakubem Olivou a Oliverem ohledně pracovního práva, náhrady škody a smluvních vztahů v souvislosti s koronavirovou krizí:

Záznam z online webináře ARROWS s Mgr. Hanou Erbsovou, JUDr. Lukášem Dořičákem, LL.M. a s Oliverem ohledně aktuálních právních aspektů vymáhání úvěrových pohledávek v roce 2020:

Záznam z online webináře ARROWS ohledně spotřebitelských úvěrů ve světle krizových opatření v roku 2020:

Odbornost:

  • Vedení obchodních sporů ve všech aspektech včetně insolvence
  • Obhajoba a zastupování poškozených před trestními soudy všech stupňů
  • Poradenství v oblasti náhrady škody dle krizového zákona
  • Smluvní i sporná agenda v oblasti vymáhání pohledávek
  • Nároky vznikající na poli autorských a souvisejících práv
  • Postupování pohledávek
  • Spotřebitelské úvěry
  • Směnečné právo

Členství:

  • Česká advokátní komora
  • Bílý Kruh Bezpečí, z.s. - právní poradce