advokátní kancelář

Hazard a loterie

Hledáte právníky na hazardní právo a loterie?

Naše kancelář disponuje týmem poskytujícím komplexní právní poradenství v oblasti hazardního a loterijního práva. Poskytujeme právní poradenství v této oblasti tuzemským i zahraničním klientům, ve fázi zahájení provozu ale například i zastupováním již zaběhlých provozovatelů před dozorovými orgány. Naše klienty v této oblasti zastupujeme před veřejnoprávními orgány, před soudy, ale i v běžných smluvních vztazích. 

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin. 

Potřebujete advokáta pro povolovací řízení?

Mezi naše služby patří v první řadě zastupování v oblasti povolovacího a ohlašovacího řízení provozu hazardních her v České republice před Ministerstvem financí, potažmo před orgány obcí. Často se na nás zahraniční i tuzemští zakladatelé obrací již ve fázi volby vhodné právnické osoby pro zvolený typ podnikání. Zákon není v této otázce jednoznačně čitelný, proto je taková obezřetnost nanejvýš vhodná.

Právnická osoba, která je žadatelem o vydání povolení pro provozovatele hazardních her musí splňovat mnohá přísná kritéria ohledně své struktury. Mezi takové patří požadavek organizační struktury s tak zvaným průhledným a uceleným vymezením. Poradíme vám, o co se jedná a jak se splnění takového požadavku dokládá. Nutná je i zákonem vyžadovaná existence kontrolního orgánu a mnohé další požadavky, které je nezbytné dokládat v povolovacím řízení před ministerstvem financí. 

Dokládáte financování Vaší činnosti hodnověrně a transparentně?

Splněním specifické struktury budoucího provozovatele však právní nejasnosti nekončí, ale naopak začínají. Takový subjekt je potřeba transparentně a hodnověrně zafinancovat.  Za velmi užitečné považují naši klienti právní asistenci v otázkách dokládání vlastních zdrojů žadatele a hodnověrné dokládání průhledného a nezávadného původu těchto zdrojů.

Související otázkou je pak poskytnutí nezbytné kauce Ministerstvu financí, jejího typu a výše určených podle druhu hazardní hry. V neposlední řadě poskytujeme poradenství i v otázce smluvního ošetření umístění serveru a jejího dokládání v povolovacím řízení.

Zajišťujeme rovněž přípravu nezbytných dokumentů a podkladů pro tato povolovací řízení a řádné provozování hazardních her, včetně posouzení herních konceptů a řádů. Naše advokátní kancelář spolupracuje v této oblasti i se soudními znalci v tomto oboru.

Jaké právní služby poskytujeme:

  • komplexní právní poradenství v oblasti hazardního a loterijního práva;
  • zastupování v oblasti povolovacího a ohlašovacího řízení provozu hazardních her;
  • asistence se splněním požadavku organizační struktury s tak zvaným průhledným a uceleným vymezením;
  • asistence se splněním požadavku dokládání vlastních zdrojů žadatele a hodnověrné dokládání průhledného a nezávadného původu těchto zdrojů, poskytnutí nezbytné kauce ministerstvu financí;
  • smluvního ošetření umístění serveru a jejího dokládání v povolovacím řízení;
  • zastupování před dozorovými orgány;
  • poradenství v oblasti původního zákona č. 202/1991Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a souvisejících právních předpisů.

Od 2017 nově přísněji

Zákonná úprava provozování hazardních her přinesla od 1. 1. 2017 celou řadu významných změn v této oblasti, a to v podobě přísnější regulace. Jedná se nejen o nové nástroje vedoucí k omezení škodlivých společenských důsledků, ochranu hráčů a jejich okolí, ale i o zvýšení zdanění hazardu a zvýšení možnosti regulace hazardu ze strany obcí a měst. Zároveň nová legislativa reagovala na otevření trhu s hazardními hrami subjektům se sídlem v zahraničí a rostoucí využívání internetu a online sázení v této oblasti.

Tzv. hazardní hry, sázky a loterie jsou tak v současnosti v českém právu velmi přísně regulovány. Zahájení provozu na území České republiky podléhá přísným schvalovacím procesům a má svá specifická pravidla a požadavky. Naši odborníci se orientují i v souvisejících pravidlech Evropské unie. Poskytujeme rovněž asistenci provozovatelům z Gibraltaru ve spojitosti s plánovaným odchodem Spojeného království z Evropské unie. 

Přečtěte si články našich právníků:

Zaujali jsme Vás?
Kontakt