Snížení výživného z důvodu koronaviru

15.1.2021

S přetrvávající situací ohledně koronavirové nákazy a s tím souvisejícími opatřeními a omezeními se čím dál více začínají projevovat následky také v ekonomické sféře občanů. Řada provozů je zastavena, zároveň tam, kde provoz funguje, přibývá osob v karanténě, a v důsledku toho také stále přibývá i osob, které přišly buďto o část nebo o celý svůj výdělek.

Jaký vliv má současná situace na povinnost platit stanovené výživné? A můžete v důsledku těchto skutečností požadovat snížení výživného?

Současná situace sama o sobě nemá na povinnost hradit výživné žádný vliv. Tato povinnost je tak plně zachována. Co se týče možnosti snížení výživného, pak platí, že obecně máte možnost o snížení výživného žádat v situacích, kdy se změní Vaše poměry.

Toto pravidlo je stanoveno široce, a posouzení změny poměrů tak musí být vždy individuální, a závisí především na posouzení soudu v konkrétním případě. Lze však shrnout, že změna poměrů je stav, který je odlišný od toho stavu, který byl rozhodující při rozhodování o výši výživného.[1] Zároveň musí jít o změnu podstatnou, vedoucí zpravidla k Vašemu horšímu postavení jakožto povinného rodiče.

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že právě výše zmíněné důsledky koronavirové krize budou typickým příkladem změny poměrů, ve většině případů tomu tak nebude. Na tomto místě je třeba důrazně poukázat na to, že změna poměrů musí (kromě výše uvedeného) splňovat také podmínku dlouhodobosti, a nemůže se tak jednat pouze o změnu přechodného charakteru.

Snížení výživného tak nebudete moci požadovat v případech, kdy u Vás došlo pouze k dočasnému snížení nebo výpadku příjmů. Pokud jste tedy v situaci, kdy Vám v důsledku koronavirové krize poklesly příjmy, bude vždy v první řadě nutné zvážit, zda jde o pokles, příp. výpadek příjmů dočasný nebo dlouhodobý.

Pokud se ve Vašem případě o změnu poměrů ve smyslu výše uvedeného nejedná, pak Vám s největší pravděpodobností nárok na snížení výživného nevznikne. V takové situaci, kdy sice nemáte nárok na snížení výživného, ale aktuální okolnosti Vám brání hradit výživné ve stanovené výši, je třeba v první řadě doporučit komunikaci s druhým rodičem, příp. se zletilou osobou, vůči kterému máte vyživovací povinnost a domluvit se např. na částečném snížení výživného či jeho odkladu do doby, než budete finančně schopni tyto závazky plnit.

Závěr

V návaznosti na výše uvedené tak lze uzavřít, že důvody pro snížení výživného jsou soudem důkladně posuzovány, a rozhodně neplatí, že každý pokles nebo výpadek příjmů na straně povinného má za následek vznik nároku na snížení výživného. Doporučujeme tak podrobně zvážit, zda podáte k soudu návrh na snížení výživného v případech, kdy budete mít důvodnou obavu, že nenaplňujete podmínku existence změny poměrů. A proto taktéž doporučujeme tuto záležitost prodiskutovat s našimi odborníky z oblasti rodinného práva.

Zároveň je nutné pamatovat na to, že pokud již podáte k soudu návrh na snížení výživného, nejenom, že soud nemusí Vašemu návrhu vyhovět a výživné nesníží, ale dokonce může rozhodnout tak, že výživné naopak ještě zvýší (zejm. s ohledem na nárůst věku dítěte a s tím spojenými rostoucími náklady na péči o něj). Současně dodáváme, že se v praxi opakují situace, kdy jeden z rodičů podá návrh na snížení výživného, avšak obratem je jako reakce na takový návrh podán ze strany druhého (pečujícího) rodiče návrh na zvýšení výživného.

______________________________________________________________________________________________

[1]KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. § 923 [Podstatná změna poměrů]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, HULMÁK, Milan, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, PSUTKA, Jindřich, SIEGLOVÁ, Zuzana, SEDLÁK, Petr, WESTPHALOVÁ, Lenka, KAPITÁN, Zdeněk, KOŽIAK, Jaromír, ŠMÍD, Ondřej, HRUŠÁKOVÁ ML., Milana. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1142.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: