JUDr. Lukáš Dořičák

JUDr. Lukáš Dořičák

Specializace

- zastupování v soudních sporech
- smlouvy a kontrakty
 

Praxe:

V ARROWS advokátní kanceláři se zaměžují na veškerou agendu, která je spojena se soudními spory. K pracovním úkolům a řešení problémů klientů přistupuji vždy svědomitě, konstruktivně a s náležitou odborností. Jelikož vím, jak drahé mohou být soudní spory, snažím se klienty připravit na veškeré jejich fáze.

Zabývám se agendou obchodní, občanskou i správní ve vybraných oblastech. Mezi mé specializace patří s ohledem na soudní spory i smluvní agenda. Právě správně nastavené smlouvy totiž šetří peníze v soudních sporech. Právní služby jsem rovněž schopen poskytovat v anglickém jazyce. 

Rating:

  • Právnická firma roku - Velmi doporučovaná regionální kancelář roku 2015, 2016 a 2017.
  • Global law experts - recommended law firm

Mé publikace:

Další publikace:

DOŘIČÁK, Lukáš. Věcné zaměření klauzulí nabytí od neoprávněného. Právní rozhledy. 2017, roč. 25, č. 18, s. 611–617.