JUDr. Lukáš Dořičák, LL.M., MBA

JUDr. Lukáš Dořičák, LL.M., MBA
advokát

JUDr. Lukáš Dořičák, LL.M., MBA, se v ARROWS advokátní kanceláři zaměřuje na veškerou agendu, která je spojena se soudními spory. K pracovním úkolům a řešení problémů klientů přistupuje vždy svědomitě, konstruktivně a s náležitou odborností. Jelikož si je vědomý, jak drahé mohou soudní spory být, snažím se klienty připravit na veškeré jejich fáze.

Zabývá se agendou obchodní, občanskou i správní ve vybraných oblastech. Mezi jeho specializace patří s ohledem na soudní spory i smluvní agenda. Právě správně nastavené smlouvy totiž šetří peníze v soudních sporech. Právní služby je rovněž schopen poskytovat v anglickém jazyce. 

Rating:

  • Právnická firma roku - Velmi doporučovaná regionální kancelář roku 2015 - 2020
  • Global law experts - recommended law firm

Jeho publikace:

Další publikace:

  • DOŘIČÁK, Lukáš. Věcné zaměření klauzulí nabytí od neoprávněného. Právní rozhledy. 2017, roč. 25, č. 18, s. 611–617.
  • DOŘIČÁK, Lukáš. Nabývání vlastnického práva k nedobrovolně pozbyté věci podle §1110-1111 OZ. Časopis pro právní vědu a praxi. 2020, roč. 28, č. 3, s. 401-414.
  • DOŘIČÁK, Lukáš. Důkazní břemeno ve sporech o vrácení předaných finančních prostředků. EPRAVO.CZ Magazine. 2020, č. 2, s. 105.
  • DOŘIČÁK, Lukáš. Jsou dobrovolné svazky obcí oprávněny ve stanovách vyloučit vypořádací podíl obce, která z nich vystoupila? Moderní obec. 2021, s. 57.
  • DOŘIČÁK, Lukáš. Právo na náhradu v případě uplynutí doby trvání práva stavby. Realitní magazín AKR ČR. 2022, s. 4.