Mgr. Ondřej Cicvárek

Mgr. Ondřej Cicvárek
advokát

Mgr. Ondřej Cicvárek je úspěšným advokátem a absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci mezinárodního pobytu Ondřej studoval obor Business Administration na Neapolis University Pafos, kde měl možnost rozšířit své znalosti v oblasti mikroekonomie, řízení podniku a profesní etiky, což mu poskytlo širší pohled na globální ekonomické prostředí.

Jako člen AI týmu ARROWS se Ondřej specializuje na právní záležitosti spojené s AI. Skrze své znalosti v oblasti umělé inteligence a interdisciplinárnímu přístupu je schopen efektivně kombinovat právní a technologickou perspektivu, což klientům přináší jedinečnou hodnotu v řešení složitých AI problémů. V ARROWS ETL Global se dále zaměřuje zejména na oblast ochranných známek, kde poskytuje plný právní servis od kompletního zpracování přihlášky ochranné známky až po zastupování ve všech typech správních či soudních řízení (řízení o námitkách, řízení o návrhu na zrušení či neplatnost ochranné známky, řízení o porušení práv k ochranné známce apod.).

V rámci kanceláře se dále věnuje problematice hazardního a loterijního práva, kde našim klientům nejčastěji radí v otázkách týkajících se působnosti zákona o hazardních hrách a regulace reklamy na hazardní hry. Ondřej v této oblasti rovněž absolvoval řadu přestupkových řízení souvisejících s neoprávněným zpracováním a šířením reklamy na nepovolenou hazardní hru, díky čemuž má detailní znalost stávající rozhodovací praxe celních úřadů.

V neposlední řadě se Ondřej věnuje rovněž sporné agendě, zejména pak soukromoprávním sporům se zaměřením na vymáhání pohledávek proti obchodníkům s cennými papíry.

Ondřej se před příchodem do ARROWS ETL Global věnoval problematice poskytování spotřebitelských a podnikatelských úvěrů (od přípravy smluvní dokumentace až po efektivní vymáhání úvěrových pohledávek), a taktéž oblasti veřejných dražeb.

Odbornost: 

 • Příprava přihlášky ochranné známky od A do Z (Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad
 • Evropské unie pro duševní vlastnictví)
 • Zastupování v řízeních souvisejících s ochrannou známkou (zejména řízení o námitkách
 • proti zápisu ochranné známky, řízení o návrhu na zrušení či neplatnost ochranné známky, řízení o porušení práv k ochranné známce)
 • Zastupování ve správních řízeních v oblasti hazardního a loterijního práva
 • Zastupování v civilních soudních řízeních (od přípravy předžalobní výzvy až do vydání
 • konečného rozhodnutí)
 • Vedení předsoudního jednání s protistranou, příprava a realizace potenciálních smírných
 • dohod a řešení
 • Právní poradenství v oblasti AI
 • Poskytování právního poradenství při vymáhání pohledávek (zejména zmařených investic)

Publikační činnost:

Z médií: