Mgr. Ondřej Cicvárek

Mgr. Ondřej Cicvárek
advokátní koncipient

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci mezinárodního pobytu jsem studoval obor Business Administration na Neapolis University Pafos, kde jsem měl možnost rozšířit své znalosti v oblasti mikroekonomie, řízení podniku a profesní etiky.

V ARROWS advokátní kancelář se věnuji zejména závazkovému právu, vymáhání pohledávek a občanskoprávním sporům. Významnou část mé agendy dále tvoří oblast hazardního a loterijního práva, v rámci níž klientům radím v otázkách týkajících se regulace hazardních her a působnosti zákona o hazardních hrách.

Dále se specializuji na problematiku poskytování spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, a to od přípravy smluvní dokumentace až po efektivní vymáhání úvěrových pohledávek. V neposlední řadě poskytuji klientům právní poradenství v oblasti veřejných dražeb dle zákona o veřejných dražbách.