Mgr. Ondřej Cicvárek

Mgr. Ondřej Cicvárek
advokátní koncipient

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci mezinárodního pobytu jsem studoval obor Business Administration na Neapolis University Pafos, kde jsem měl možnost rozšířit své znalosti v oblasti mikroekonomie, řízení podniku a profesní etiky.

V ARROWS ETL Global se specializuji zejména na oblast ochranných známek, v rámci níž poskytuji plný právní servis od kompletního zpracování přihlášky ochranné známky až po zastupování ve všech typech správních či soudních řízení (řízení o námitkách, řízení o návrhu na zrušení či neplatnost ochranné známky, řízení o porušení práv k ochranné známce apod.).

V rámci kanceláře se dále věnuji problematice hazardního a loterijního práva, kde našim klientům nejčastěji radím v otázkách týkajících se působnosti zákona o hazardních hrách a regulace reklamy na hazardní hry. V této oblasti jsem rovněž absolvoval řadu přestupkových řízení souvisejících s neoprávněným zpracováním a šířením reklamy na nepovolenou hazardní hru, díky čemuž mám detailní znalost stávající rozhodovací praxe celních úřadů.

V neposlední řadě se věnuji rovněž sporné agendě, zejména pak soukromoprávním sporům se zaměřením na vymáhání pohledávek.  

Před příchodem do ARROWS ETL Global jsem se věnoval problematice poskytování spotřebitelských a podnikatelských úvěrů (od přípravy smluvní dokumentace až po efektivní vymáhání úvěrových pohledávek), a taktéž oblasti veřejných dražeb.

Odbornost: 

 •  Příprava přihlášky ochranné známky od A do Z (Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad
  Evropské unie pro duševní vlastnictví)
 • Zastupování v řízeních souvisejících s ochrannou známkou (zejména řízení o námitkách
  proti zápisu ochranné známky, řízení o návrhu na zrušení či neplatnost ochranné známky,
  řízení o porušení práv k ochranné známce)
 • Zastupování ve správních řízeních v oblasti hazardního a loterijního práva
 • Zastupování v civilních soudních řízeních (od přípravy předžalobní výzvy až do vydání
  konečného rozhodnutí)
 • Vedení předsoudního jednání s protistranou, příprava a realizace potenciálních smírných
  dohod a řešení

Publikace: