E-Neschopenka v roce 2020

7.1.2020

Mgr. Jakub Oliva, advokát, který v ARROWS působí jako specialista na pracovní právo, přichází s dalším článkem, ve kterém píše o tom, co to je e-Neschopenka, jak funguje a jaké změny přináší. 

Jak funguje e-Neschopenka?

Od 1. 1. 2020 začíná ostrý provoz dlouho plánované elektronizace režimu dočasné pracovní neschopnosti (DPN), kdy ČSSZ spouští tzv. eNeschopenku. Elektronické zpracování údajně přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně by se tak měl zjednodušit tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem mění. Mění se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Staré neschopenky 2019

Otázkou, kterou si mnoho zaměstnavatelů i zaměstnanců klade, však zůstává, jak se bude postupovat v případě DPN, která byla uznána před 1. 1. 2020. K tomuto novelizace zákona o nemocenském pojištění č. 259/2017 Sb., uvádí: "Při posuzování dočasné pracovní neschopnosti, vystavování příslušných dokladů, uplatňování nároku na nemocenské a výplatě nemocenského se u dočasné pracovní neschopnosti uznané přede dnem 1. ledna 2020 postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2020".

V praxi to zkrátka a jednoduše znamená, že pokud byl zaměstnanec uznán lékařem dočasně práce neschopným 31. 12. 2019 nebo dříve, postupuje se i po 1. 1. 2020 standardním "papírovým" způsobem.

Zaměstnanec si pravidelně vyzvedává u lékaře tzv. lístek na peníze a ten předává svému zaměstnavateli, který jej následně přeposílá na OSSZ. Po ukončení režimu DPN pak zaměstnanec předá zaměstnavateli V. díl neschopenky – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (růžový pruh).

Každá další DPN v roce 2020 pak již automaticky spadá do režimu eNeschopenky a zaměstnanec tak pouze hlásí (telefonicky, e-mailem, SMS apod.) překážku v práci. Tato povinnost stanovená zákoníkem práce zůstává zcela zachována.

Byť je elektronizace DPN rozhodně krok správným směrem, nelze se vyhnout mnoha zmatkům a chybám, které každou velkou změnu doprovází. V případě, že řešíte problémy v souvislosti se zavedením eNeschopenky nebo máte zájem o odborné školení, neváhejte nás kontaktovat.

Čtěte také: