Mgr. Karel Huneš: Jak si obec může upravit dobu nočního klidu?

1.11.2019

V praxi se na nás klienti z řad obcí obracejí s žádostmi o pomoc při úpravě nočního klidu. Obce jsou v tomto případě motivovány snahou pořádat kulturní a jiné společenské akce bez rizika postihu za porušování nočního klidu. Jakým způsobem si mohou upravit dobu nočního klidu shrnul ve svém článku kolega Mgr. Karel Huneš

Dobou nočního klidu se dle § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny, přičemž obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Při přípravě takové vyhlášky je však třeba vždy dbát na několik základních pravidel.

Předně je třeba pečlivě zvážit samotnou potřebu úpravy nočního klidu v obci. Právní úprava potom vyžaduje, aby se případná úprava nočního klidu týkala pouze akcí výjimečných, které mají pro obec zvláštní význam. Tyto případy, kdy dochází k úpravě nočního klidu, je pak třeba stanovit dostatečně určitě, tedy buď konkrétní událostí (silvestrovská noc) nebo datem.  

V žádném případě pak nelze upravit dobu nočního klidu vymezením dle pořadatele (pro akce pořádané obcí) nebo demonstrativním výčtem např. plesy, pouťová zábava apod. Dále je nutné uvést, že vyhláška by neměla upravovat noční klid pro rodinné a jiné soukromé oslavy ale pouze pro takové společenské akce, které mají zvláštní význam pro udržování místních tradic a mezilidských vazeb. Zároveň ne každá akce, která probíhá v době nočního klidu, tedy po dvaadvacáté hodině, jej musí nutně porušovat a být tak upravena vyhláškou.

Při přípravě obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu doporučujeme každé omezení nebo přímo zrušení nočního klidu důkladně zvažovat vzhledem k výše uvedeným pravidlům a postupovat přiměřeně s ohledem na právo občanů obce na nerušený odpočinek.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu