Mgr. Karel Huneš

Mgr. Karel Huneš

Specializace

- územní samosprávné celky
- pravidla územních rozpočtů
- právo pozemních komunikací
- právo životního prostředí
- přestupkové právo
- veřejné užívání

Jsem právník se specializací na problematiku územních samosprávných celků, přestupkové a správní právo. Mám zkušenosti s vedením kompletní právní agendy města včetně vedení řízení o přestupcích. Díky každodenní práci v této oblasti jsem schopen poskytnout kvalitní a rychlé konzultace a služby.

Správním právem se nezabývám jen v praxi, ale své znalosti se snažím prohloubit i studiem v doktorském programu, kde propojuji teorii se svými poznatky z praxe.   

Jsem jedním z autorů příspěvků na praktickém průvodci pro politiky s názvem Rizikapolitika.cz

S klienty jsem připraven řešit:

  • spory týkající se majetkoprávního vypořádání pozemních komunikací a veřejných prostranství
  • spory o majetkoprávní vypořádání vedení inženýrských sítí
  • rozhodovací procesy v rámci samosprávy měst a obcí
  • pravidla a podmínky hospodaření měst a obcí
  • právní předpisy měst a obcí a interní předpisy
  • agendu veřejných vodovodů a kanalizací
  • spory ve věcech veřejného užívání
  • smluvní agenda měst a obcí
  • přestupkové řízení 

Publikační činnost:

Místní a účelové komunikace: 1. vydání. Praha: Leges, 2016, 126 s.

Veřejné prostranství a jeho platný vznik, Právní rozhledy 10/2017