Mgr. Karel Huneš

Mgr. Karel Huneš
vedoucí advokát

V rámci své praxe se specializuji na stavební právo a s ním propojené právní obory. Ve své dosavadní praxi jsem zastupoval klienty – developery různých investičních projektů, stavebníky rodinných a bytových domů, rekreačních areálů v horských oblastech atd.  

Mými klienty jsou tedy především stavebníci a developeři, města a obce ale také ti, kteří jsou výstavbou dotčeni, poškozeni a chtějí ji zabránit. Se svými klienty řeším jednání jak s obecnými stavebními úřady, tak se specializovanými pracovišti v rámci různých oblastí veřejné správy, případně je zastupuji v řízeních před správními soudy.  

Stavebním právem se zabývám na denní bázi, proto jsem svým klientům schopen poskytnout komplexní poradenství, které je podložené jak mou podrobnou znalostí oboru, tak i předchozími praktickými zkušenostmi.

Specializace

Publikace

  • Jsem jedním z autorů příspěvků na praktickém průvodci pro politiky s názvem Rizikapolitika.cz
  • Místní a účelové komunikace: 1. vydání. Praha: Leges, 2016, 126 s.
  • Veřejné prostranství a jeho platný vznik, Právní rozhledy 10/2017
  • Veřejné užívání lesa, České právo životního prostředí č. 54

Články:

Webinář: Spolupráce mezi obcí a investorem

Webinář: Územní plánování a územní rozhodnutí