Mgr. Karel Huneš

Mgr. Karel Huneš
advokátní koncipient

Jsem právník se specializací na problematiku územních samosprávných celků, přestupkové a správní právo. Mám zkušenosti s vedením kompletní právní agendy města včetně vedení řízení o přestupcích. Díky každodenní práci v této oblasti jsem schopen poskytnout kvalitní a rychlé konzultace a služby.

Správním právem se nezabývám jen v praxi, ale své znalosti se snažím prohloubit i studiem v doktorském programu, kde propojuji teorii se svými poznatky z praxe.   

Odbornost

  • spory týkající se majetkoprávního vypořádání pozemních komunikací a veřejných prostranství
  • spory o majetkoprávní vypořádání vedení inženýrských sítí
  • rozhodovací procesy v rámci samosprávy měst a obcí
  • právní předpisy měst a obcí a interní předpisy
  • pravidla a podmínky hospodaření měst a obcí
  • agendu veřejných vodovodů a kanalizací
  • spory ve věcech veřejného užívání
  • smluvní agenda měst a obcí
  • přestupkové řízení 

Publikace