Mgr. Karel Huneš

Mgr. Karel Huneš
vedoucí advokát

Mgr. Karel Huneš se ve své praxi specializuje na stavební právo a s ním propojené právní obory. V dosavadní praxi zastupoval klienty – developery různých investičních projektů, stavebníky rodinných a bytových domů, rekreačních areálů v horských oblastech atd.

Klienty Karla jsou především stavebníci a developeři, města a obce, ale také ti, kteří jsou výstavbou dotčeni, poškozeni a chtějí jí zabránit. S klienty řeší jak jednání s obecnými stavebními úřady, tak se specializovanými pracovišti v rámci různých oblastí veřejné správy, případně je zastupuje v řízeních před správními soudy.

Stavebním právem se zabývá na denní bázi, proto je schopen poskytnout svým klientům komplexní poradenství, které je podložené jak jeho podrobnou znalostí oboru, tak i předchozími praktickými zkušenostmi.

Specializace

Publikace

  • Jeden z autorů příspěvků na praktickém průvodci pro politiky s názvem Rizikapolitika.cz
  • Místní a účelové komunikace: 1. vydání. Praha: Leges, 2016, 126 s.
  • Veřejné prostranství a jeho platný vznik, Právní rozhledy 10/2017
  • Veřejné užívání lesa, České právo životního prostředí č. 54

Články:

Webinář: Spolupráce mezi obcí a investorem

Webinář: Územní plánování a územní rozhodnutí