Minimální mzda v roce 2020

28.11.2019

Advokátní kancelář ARROWS se specializuje také na oblast pracovního práva. Jedním z našich oborníků na pracovní právo je Mgr. Jakub Oliva, který ve svém článku shrnul ne jen jaký bude nárůst minimální mzdy v roce 2020. 

Minimální mzda opět poroste

Tak jako i v minulém roce přinese 1. leden nárůst minimální mzdy. Nejnižší možná odměna za práci by měla vzrůst o 1.250,- Kč na 14.600,- Kč měsíčně. Tato výše však platí pouze pro standardní 40 hodinovou pracovní dobu. U zkrácených úvazků musí být i minimální mzda vždy poměrně snížena (např. 7.300,- Kč/měsíc při polovičním úvazku).

Zaručená mzda

I v případě, že zaměstnavatel poskytuje všem svým zaměstnancům měsíční mzdu ve výši přesahující 14.600,- Kč, nemá ještě vyhráno a je dost dobře možné, že se změny v roce 2020 dotknou i jeho. Spolu se zvýšením minimální mzdy totiž vzroste i nejnižší úroveň zaručené mzdy, která je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do celkem 8 skupin (srov. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.).

Dorovnání mzdy

Dle § 112 odst. 3 zákoníku práce pak platí, že pokud mzda zaměstnance nedosáhne příslušné úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek. Kupříkladu stavební dělníci jsou zpravidla zařazeni ve třetí skupině prací, ve které bude zaručená mzda v roce 2020 cca 17.800,- Kč hrubého. Pokud základní mzda (bez příplatků za práci přesčas, noční práci apod.) stavebního dělníka bude po 1. 1. 2020 pouze 16.000,- Kč (což by bylo v roce 2019 naprosto v pořádku), bude zaměstnavatel povinen výše zmíněný rozdíl doplatit.

I na tyto situace je však možno se při znalosti problematiky připravit. Zákon totiž stanoví, že pokud zaměstnavatel neurčí jinak, použije se při dorovnávání mzdy zaručená hodinová mzda (na místo zaručené měsíční mzdy). Přepočet nejnižší zaručenou hodinovou mzdou totiž bude pro zaměstnance vždy příznivější a současně pro zaměstnavatele podstatně ekonomicky náročnější (zvláště pak pokud se jedná o desítky či stovky případů). Pokud však má zaměstnavatel tuto oblast ošetřenu ve smlouvách, vnitřních předpisech či mzdových výměrech, může ušetřit významné mzdové náklady.

Jelikož dle § 113 odst. 4 zákoníku práce platí, že mzdový výměr nabývá účinnosti až teprve jeho předáním zaměstnanci, je nyní ta nejvhodnější doba se na výše uvedené změny připravit.

Online seminář o inspekcích práce zdarma:

Čtěte také: