Výzva k vrácení dotace a její možná řešení

1.1.2019

Výzva k vrácení dotace je dokumentem, který vyzývá příjemce k dobrovolnému vrácení poskytnutých prostředků. Je ale vždy nutné dotaci vracet? Jaké jsou možnosti řešení se dozvíte v článku.

Jak jsme psali již v našem dřívějším článku (u nás na webu zde), poskytovatel dotace vyzve k vrácení dotace, nebo její části v souvislosti s tvrzeným porušením dotačních podmínek, tedy pravidel, na základě kterých je dotace poskytována. Včasné vrácení dotace má tu výhodu, že se příjemce zbaví povinnosti platit zákonem stanovené penále, které se pohybuje velmi často ve výši 100 % poskytnuté dotace. To je relevantní z hlediska možnosti neplatit jakékoli penále, které se velmi často pohybuje v rovině 100 % dotace. 

Proti výzvě k vrácení dotace se velmi dobře bránit. 

Velmi často výzva k vrácení dotačních prostředků požaduje vrátit dotační prostředky ve výši 100 % přijatých peněz, což je mnohokrát v rozporu se zásadou hodnocení závažnosti porušení pravidel poskytnutné dotace. K tomu, jakým způsobem se určuje výše krácení dotace jsme psali zde. Ne každé porušení povinnosti totiž zakládá povinnost příjemce vrátit 100 % výše dotace a je tedy možné ušetřit velmi často prostředky ve výši sta tisíců až milionů Kč. 

Postup, jakým se bránit proti neoprávněné výzvě k vrácení dotace je unikátní expertízou, která přesahuje do rovin daňového a správního práva. Ve stručnosti lze sdělit, že se jedná o argumentační rovinu před poskytovatelem dotace, či správcem daně většinou v druhém stupni, kdy první stupeň rozhodnutí správce daně nebývá pro příjemce příznivý. 

Naše know-how obsahuje i řešení situace před správními soudy s ohledem na naši dlouholetou zkušenost v této oblasti. Řešili jsme například Operační programy Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, různá OPVK, Regionální rady (ROP i IOP) a další.

Dotační oblasti jsou různé povahy, ovšem velmi často se objevují pochybení tvrzená ze strany poskytovatele dotace (což je velmi často správce daně). Těmi bývají např. tvrzené porušení podmínek dotace v době udržitelnosti, netransparentnost výběrového řízení, tvrzené nenaplnění monitorovacích indikátorů.

Je samozřejmě vhodné sdělit, že čím dříve se příjemce v řízení brání, tím jsou jeho šance vyšší. Proto je například velmi účelné zpracovat kvalitně již námitky proti protokolu o veřejnosprávní kontrole, zpracovat vyjádření k výzvě k navrácení dotace, či vypracovat kvalifikovaně odpověď na výzvu finančního úřadu k prokázání skutečností.

Povedlo se nám i 100% krácení změnit na 0% !

Velmi rádi Vás uvítáme ne nezávazné schůzce v Praze, Hradci Králové, nebo Olomouci.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu