Mgr. Marek Hučík

Mgr. Marek Hučík

Specializace

- zaměstnávání cizinců
- korporátní právo
- veřejné zakázky
- občanské právo
- stavební právo
- kryptoměny

V rámci své generální praxe se Marek Hučík nejčastěji zabývá soukromoprávními spory, jejichž úprava se řídí především občanským zákoníkem, jakož i právem stavebním, a to jak v zastoupení investorů, tak dotčených vlastníků sousedních nemovitostí.

Další významnou oblast jeho činnosti tvoří pracovní právo – obzvláště problematika zaměstnávání cizinců, včetně veškeré agendy s tím spojené, jako je např. zastupování v řízení o správním vyhoštění, v rámci kryptoměn se pak zaměřuje zejména na přípravu smluvní dokumentace k tzv. initial coin offerings.

Mimo výše uvedeného Marek Hučík pro klienty často zakládá obchodní společnosti a pomáhá s jejich změnami, příp. zrušením a výmazem z obchodního rejstříku.

Publikační činnost:

Působnost zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve vztahu k Utility Token ICO

Registr silničních vozidel a postupný převod vlastnického práva k vozidlu tam zapsanému

Nejednotná pravidla pro vytváření pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy

Povaha vykonávané práce v kontextu vyslání cizince na pracovní cestu

K úvaze inspektorátu práce stran ověřování pravosti dokladů

Padělání dokladů v kontextu nelegálního zaměstnávání

Vybrané žaloby v oblasti práva kryptoměn

Slib daru a předsmluvní odpovědnost