Mgr. Zuzana Liškařová

Mgr. Zuzana Liškařová
advokátní koncipientka

Do advokátní kanceláře ARROWS jsem nastoupila v únoru 2020 jako student čtvrtého ročníku právnické fakulty. Od září 2021 zde působím jako advokátní koncipientka.

V rámci své koncipientské praxe se nejčastěji zabývám korporátním právem, soutěžním právem a spornou agendou, a to včetně uplatňování nároků před soudy. Dále se zaměřuji na poradenství a zastupování v oblasti rodinného práva.

S klienty nejčastěji řeším korporátní změny ve společnostech a uplatňování nároků před soudy. Dále pak přípravu podkladů pro rozvodová řízení včetně řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu do a po rozvodu, jakož pro vypořádání společného jmění manželů.

Jsem absolventkou Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Během studia jsem absolvovala semestr v Sydney na University of New South Wales, kde jsem si rozšířila své obzory i o exkurzi do angloamerického právního systému. Poskytuji tak právní služby i v anglickém jazyce.

V rámci nouzového stavu jsem působila jako dobrovolník v online koronavirové právní poradně.