Mgr. Zuzana Liškařová

Mgr. Zuzana Liškařová
advokátní koncipientka

Do advokátní kanceláře ARROWS jsem nastoupila v únoru 2020 jako student čtvrtého ročníku právnické fakulty. Od září 2021 zde působím jako advokátní koncipientka. 

V rámci své koncipientské praxe se nejčastěji zabývám korporátním právem a spornou agendou, a to včetně uplatňování nároků před soudy. Dále se zaměřuji na poradenství a zastupování v oblasti rodinného práva. 

S klienty nejčastěji řeším korporátní změny ve společnostech a uplatňování nároků před soudy. Dále pak přípravu podkladů pro rozvodová řízení včetně vypořádání společného jmění manželů a řízení o určení výživného. 

Jsem absolventkou Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Během studia jsem absolvovala semestr v Sydney na University of New South Wales, kde jsem si rozšířila své obzory i o exkurzi do angloamerického právního systému. 

Angličtina je téměř můj druhý rodný jazyk, neboť jsem část studia na střední škole absolvovala v USA. Právní služby tak poskytuji i v anglickém jazyce. 

V rámci nouzového stavu jsem působila jako dobrovolník v online koronavirové právní poradně.