Jak získat dotace na technologie - představení dotační výzvy

14.10.2020

V rámci ARROWS, poradenské skupiny se věnujeme i dotačnímu procesu, a to především náš kolega Mgr. Hynek Petřík, který v naší společnosti působí jako dotační specialista. Pomůžeme Vám vybrat vhodný dotační program, který bude přesně odpovídat potřebám Vašeho projektu. Zpracujeme všechny potřebné náležitosti k žádosti o dotaci. Po jejím schválení budeme pracovat na její administraci a případné udržitelnosti. V průběhu celého projektového řízení pro Vás budeme spolehlivým partnerem.

Dne 1. října byla vyhlášena dotační výzva XIII. program podpory Technologie, která může být relevantní právě pro Vaši oblast podnikání. Tato výzva je příležitostí k pořízení nového technologického zařízení a vybavení do Vaší společnosti. Pořizované technologie musí být propojeny s informačním systémem integrujícím všechny nebo většinu podnikových činností. Cílem výzvy je podpora malých a středních podniků v oblasti digitální transformace a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru. Dalším cílem je rozvoj regionů České republiky. 

Způsobilými výdaji programu jsou:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u subjektů vedoucí daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení včetně souvisejícího software.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz pořizovaných technologií

Způsobilým příjemcem jsou malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií (právnické i fyzické osoby podnikající). Malý podnik má možnost získat dotaci až 45 % z celkové ceny projektu. Střední podnik maximálně 35 %. Minimální výše projektu je 1 mil. Kč.

Pro ilustraci uvedeme příklad. Žadatel (malý podnik) se rozhodl pořídit soubor strojů k výpletu kol za celkovou cenu 5 175 500 Kč. 4,5 mil Kč jsou náklady na pořízení samotného souboru strojů, 675 500 Kč připadá na propojení s firemním softwarem pro plánování a řízení výroby a licence k využívání technologie. Výše dotace v tomto případě je 2 328 750 Kč.

Tato dotační příležitost podporuje především Zpracovatelský průmysl, Stavebnictví, Skladování, Architektonické a inženýrské činnosti. Příjem žádostí probíhá od 2. prosince 2020 do 2. března 2021. Projekty musí být realizovány mimo Prahu, avšak sídlo žadatele v Praze být může. Výzva je financována z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Máte-li zájem o více informací, neváhejte kontaktovat naše dotační oddělení. Odborně posoudíme Váš investiční záměr a zpracujeme dotační žádost včetně všech navazujících úkonů.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Tento článek je pro naše klienty k zobrazení zdarma. Zadejte prosím heslo na wi-fi z našich zasedacích místností. Nemáte heslo? Velmi rádi Vám jej ZDARMA zašleme.

Bc. Lucie Melicharová
manažer marketingu

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: