Koronavirus - daně 2020 - důležité informace pro OSVČ

19.3.2020

V našem předchozím článku jsme Vás informovali, že „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události,“ č.j.: MF-7108/2020/3901-2 (dále jen Rozhodnutí), nepřináší účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, jako by mělo zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem, ale pouze odpouští sankce spojené s pozdním podáním daňového přiznání a související úhrady vypočtené daně. Z tohoto důvodu stále platí zákonem stanovené lhůty pro podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 (dále jen Přehled OSVČ) a čekalo se, jak se k Rozhodnutí postaví Česká správa sociálního zabezpečení a jednotlivé zdravotní pojišťovny. První vlaštovky očekávaných zpráv jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven:

Online právník

  1. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - uvedla, dne 17.3.2020, že v souladu se schváleným balíčkem opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy umožňuje podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020. Zároveň je doporučováno plátcům, aby pro podání Přehledu OSVČ využili elektronickou formu podání prostřednictvím aplikací e-vzp. Dále VZP sděluje, že pokud dojde v souvislosti s koronavirem k opoždění plateb, a tím vznikne penále, bude plátcům umožněno podat žádost o tzv. odstranění tvrdosti zákona, kdy žadatel musí jednoznačně doložit, že k opoždění plateb zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti se šířením koronaviru.
  2. Vojenské zdravotní pojišťova (VoZP) - V návaznosti na usnesení vlády z 15.3.2020 č. 225 bude VoZP respektovat pozdější podání Přehledu OSVČ, rovněž bez udělení pokuty za pozdní podání. Dále je uvedeno s odkazem na příslušný zákon: „Podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., však bude nutné postupovat tak, jako by lhůta pro podání Přehledu nebyla posunuta. To znamená, že doplatek za rok 2019 bude splatný v řádných termínech a penále za pozdní úhradu bude vyměřeno. Pokud si však OSVČ následně podá žádost o odstranění tvrdosti zákona, VoZP jí vyhoví a penále promine.“
  3. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) - uvedla stručně, že s ohledem na aktuální situaci bude akceptovat podání Přehledu OSVČ až do 3.8.2020, aniž by uplatnila pokutu a u: „OSVČ i zaměstnavatelů, kteří se dostanou do prodlení při placení samotného pojistného nebo záloh na pojistné, bude možné zmírnit penalizaci, přičemž jednotlivé případy budou posuzovány individuálně.
  4. Revírní bratrská pojišťovna (RBP) - uvedla, dne 18.3.2020, : „V současné době stále platí, že termín pro podání Přehledu OSVČ je do 4. 5. 2020, a to i přesto, že Finanční správa akceptuje podání daňového přiznání do 1. 7. 2020, protože přijatá opatření ministryně financí nebyla ve smyslu stanovení nového termínu pro podání daňového přiznání. V případě, že zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je termín pro podání přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu do 3. 8. 2020. RBP, zdravotní pojišťovna v rámci svých zákonných možností nepřistoupí v případě pozdního podání přehledu OSVČ k udělení pokuty. U sankce penále musí zdravotní pojišťovna postupovat ve smyslu § 53a zákona č. 48/1997 Sb.

U ostatních zdravotních pojišťoven a České správy sociálního zabezpečení nejsou zatím obdobná stanoviska k dispozici. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat naše internetové stránky, případně stránky příslušné zdravotní pojišťovny.

Zdroje: 

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: