JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.
advokátka

JUDr. Tereza Snopková, Ph. D. poskytuje především právní služby ve věcech životního prostředí.

Oblasti práva životního prostředí se věnuje celou svou profesní kariéru. V letech 2002 až 2008 Tereza aktivně působila v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí. Po ukončení doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2006 pokračovala v akademické činnosti jako odborná asistentka na Katedře práva životního prostředí. V posledních letech Tereza propojila své akademické působení s praxí v komunální sféře. Další fází propojování teoretických a praktických otázek je právní praxe v ARROWS, kde se specializuje na právo životního prostředí včetně otázek územního plánování a na oblast komunálního práva

Primární zaměření:

  • posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence
  • ochrana přírody, ochrana vod, ochrana ovzduší
  • ochrana lesa a zemědělského půdního fondu
  • účast veřejnosti, poskytování informací
  • územní plánování, stavební řád
  • nakládání s odpady

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Publikace: