Mgr. Vendula Růžková, LL.M., MBA

Mgr. Vendula Růžková, LL.M., MBA
advokátka

Mgr. Vendula Růžková, LL.M., MBA jako advokátka se v rámci svého působení v ARROWS specializuje zejména na zastupování klientů v soukromoprávních sporech před soudy a jinými orgány a na problematiku rodinného práva. Klientům v této oblasti poskytuje poradenství v souvislosti s rozvodovým řízením, vypořádáním společného jmění manželů a také s úpravou poměrů nezletilých dětí a výživného. Vendula se rovněž věnuje oblasti mezigeneračního předání majetku se zaměřením na svěřenské a nadační fondy a také problematice whistleblowing.

Vendula má bohaté zkušenosti se spornou agendou týkající se uplatňování nároků před soudy a dalšími orgány všech stupňů. Klienti se na ni obrací taktéž v souvislosti s insolvenčním či exekučním řízením a směnečnou agendou.

Před nástupem do ARROWS pracovala Vendula již od studií na Masarykově univerzitě v Brně v jedné z největších advokátních kanceláří v České republice, kde nasbírala bohaté zkušenosti právě v oblasti sporné agendy.

Odbornost:

  • rozvody manželství
  • úprava poměrů nezletilých dětí
  • výživné na nezletilé i zletilé děti, výživné manžela
  • vypořádání společného jmění manželů
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • zastupování v soudním řízení i při mimosoudním řešení sporů
  • sporná agenda v oblasti vymáhání pohledávek včetně insolvenčního řízení
  • směnečné právo
  • sveřenský a nadační fond
  • whistleblowing

Publikační činnost: