Mgr. Antonín Hajdušek, LL.M.

Mgr. Antonín Hajdušek, LL.M.
advokát, specialista na veřejné zakázky a dotace

Mgr. Antonín Hajdušek, LL.M., působí v Arrows jako specialista na veřejné zakázky, dotace EU a jiné finanční příspěvky poskytované z veřejných rozpočtů. Jeho specializací je zejména právní obrana proti krácení dotací ze strany jejich poskytovatelů.

Antonín má za sebou celou řadu úspěšných veřejnosprávních kontrol, sporných řízení dle správního řádu a daňových řízení vedených pro tvrzené porušení rozpočtové kázně, včetně zastupování klientů před Odvolacím finančním ředitelstvím a soustavou soudů ve správním soudnictví.

Odbornost:

 • posouzení rizik spojených s přeměnou malého a středního podniku na velký podnik z hlediska dotací
 • zastupování zadavatelů v zadávacím řízení včetně vypracování zadávacích dokumentací
 • zpracování odvolání proti platebním výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně
 • zpracování správních žalob a kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu
 • zpracování námitek proti postupu zadavatelů ve veřejných zakázkách
 • zastupování příjemců dotací ve sporných řízeních dle správního řádu
 • komplexní právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek
 • námitky kontrolovaných osob ve veřejnosprávní kontrole
 • zastupování příjemců dotací ve správním soudnictví
 • zpracování návrhů na zahájení sporných řízení
 • zastupování příjemců dotací v daňovém řízení
 • zastupování dodavatelů v zadávacím řízení 

Rating:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Články: