Mgr. Barbora Dlabolová

Mgr. Barbora Dlabolová
advokátní koncipientka

Mgr. Barbora Dlabolová je úspěšnou absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v advokátní kanceláři ARROWS se zaměřuje především na oblast zdravotnického a farmaceutického práva, jakož i na oblast zdravotnických prostředků. Náplní její práce je tedy veškerá agenda s tím související.  

Dále se věnuje zejména oblasti soukromého práva, a to se zaměřením na smluvní právo.

Ráda Vám ale samozřejmě poradí i v jiných oblastech práva.

Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce. Spolupracuje s mezinárodní platformou ARROWS International a Anywhere.legal

Publikační činnost: