Mgr. Lukáš Nálevka

Mgr. Lukáš Nálevka

Specializace

- energetické právo
- korporátní agenda
- smlouvy a kontrakty
- ochrana osobních údajů / implementace GDPR

Jsem právníkem vykonávajícím generální praxi, v rámci které se zabývám především závazkovým právem a vybranými otázkami z oblasti korporátního práva. Předmětem mé užší specializace a denní pracovní náplní je energetické právo a s tím související zastupování klientů v řízeních před soudy a státními orgány, zejména před Energetickým regulačním úřadem, Státní energetickou inspekcí a Českou obchodní inspekcí.

Zkušenosti nabyté na poli soukromého práva jsou spolu s hlubšími znalostmi energetického zákona a s ním souvisejících právních předpisů těmi nejlepšími předpoklady pro to, abych byl schopen našim klientům (výrobcům, distributorům i obchodníkům) podnikajícím na trhu s elektřinou, plynem a teplem poskytnout komplexní právní poradenství.

Pro naše klienty posuzuji každý jejich případ se vší pečlivostí a vždy se snažím přemýšlet o několik kroků dopředu.
 

Poskytnout Vám mohu právní služby především v těchto oblastech:

-  tvorba a revize smluv

-  zastupování v soudních a správních řízeních

-  zakládání obchodních společností

-  příprava a revize veškeré smluvní dokumentace v oblasti energetiky

-  nastavení spolupráce mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou nebo plynem 

- sporná agenda v energetice, tj. zastupování před soudy a státními orgány (Energetický regulační úřad, Státní energetická inspekce, Česká obchodní inspekce)

-  komplexní právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů (vč. implementace GDPR) 

Publikační činnost:

- Náležitosti vyúčtování dodávek elektřiny a plynu uskutečněných na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu

- Povinnost zajistit informování zákazníků o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie 

- Změna v osobě odpovědného zástupce pro výkon licencované činnosti při podnikání v energetických odvětvích 

- Práva Energetického regulačního úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách podle § 18b energetického zákona a jejich meze (Díl I.) 

- Práva Energetického regulačního úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách podle § 18b energetického zákona a jejich meze (Díl II.) 

- Práva Energetického regulačního úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách podle § 18b energetického zákona a jejich meze (Díl III.)