Mgr. Lukáš Nálevka

Mgr. Lukáš Nálevka
advokát

Zaměřuji se na oblast korporátního a energetického práva, a tak se na mě obracejí lidé – začínající podnikatelé (všech oborů podnikání) i větší energetické společnosti, pokud řeší problémy související se zahájením, výkonem nebo ukončením vlastní podnikatelské činnosti (založení a vznik obchodních korporací, zisk oprávnění k výkonu podnikání, příprava nebo revize dokumentace důležité pro každodenní podnikatelskou činnost podnikatele, likvidace obchodních společností).

Jestliže potřebujete vyřešit problém spojený s výkonem Vaší podnikatelské činnosti, zejména pak v sektoru energetických odvětví, tak právě touto problematikou se při své práci pro klienty zabývám.

Poradím Vám i s přípravou a provedením změn ve vnitřní struktuře Vaší obchodní společnosti.

Pomáhám klientům bránit jejich úspěšné podnikání v řízeních před soudy a státními orgány (kontroly a správní řízení), tedy zejména před Českou obchodní inspekcí, Úřadem pro ochranu osobních údajů a v oblasti energetiky pak před Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí.

Zvažujete emisi korporátních dluhopisů, která by zajistila Vaší obchodní korporaci dostatek peněžních prostředků pro realizaci investičních záměrů nebo pro plánovanou expanzi firmy? Pomůžu Vám se vším od volby pro Vás nejvhodnějšího režimu emise korporátních dluhopisů (veřejná podlimitní nabídka, neveřejná privátní nabídka, veřejná nabídka s prospektem schválených ČNB) až po podání žádosti o schválení prospektu ČNB.

Specializace: 

Publikace: 

Na vybraná témata jsem publikoval například na EPRAVO.cz, Právní prostor a arws.cz.

Licence a certifikace:

  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

Rating a členství:

  • Právnická firma roku - Velmi doporučovaná regionální kancelář roku 2015-2020
  • Global law experts - recommended law firm
  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • Angličtina
Kontaktujte mě
Mgr. Lukáš Nálevka

advokát

Vložíte-li důvěru do mých schopností a dovedností v oblasti energetiky nebo korporátních záležitostí, plně je využiji k poskytnutí maximální možné podpory Vašeho podnikání a k hájení Vašich práv a oprávněných zájmů, ať už jste začínající podnikatel, nebo etablovaná energetická společnost. Těšíme se na Vás. 

Mgr. Lukáš Nálevka