Mgr. Lukáš Nálevka

Mgr. Lukáš Nálevka
advokát

Mgr. Lukáš Nálevka se v Arrows zaměřuje na oblast korporátního a energetického práva, a tak se na něj obracejí lidé – začínající podnikatelé (všech oborů podnikání) i větší energetické společnosti, pokud řeší problémy související se zahájením, výkonem nebo ukončením vlastní podnikatelské činnosti (založení a vznik obchodních korporací, zisk oprávnění k výkonu podnikání, příprava nebo revize dokumentace důležité pro každodenní podnikatelskou činnost podnikatele, likvidace obchodních společností).

Jestliže potřebujete vyřešit problém spojený s výkonem Vaší podnikatelské činnosti, zejména pak v sektoru energetických odvětví, tak právě touto problematikou se při své práci pro klienty zabývá.

Poradí Vám i s přípravou a provedením změn ve vnitřní struktuře Vaší obchodní společnosti.

Lukáš pomáhá klientům bránit jejich úspěšné podnikání v řízeních před soudy a státními orgány (kontroly a správní řízení), tedy zejména před Českou obchodní inspekcí, Úřadem pro ochranu osobních údajů a v oblasti energetiky pak před Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí.

Zvažujete emisi korporátních dluhopisů, která by zajistila Vaší obchodní korporaci dostatek peněžních prostředků pro realizaci investičních záměrů nebo pro plánovanou expanzi firmy? Pomůže Vám se vším od volby pro Vás nejvhodnějšího režimu emise korporátních dluhopisů (veřejná podlimitní nabídka, neveřejná privátní nabídka, veřejná nabídka s prospektem schválených ČNB) až po podání žádosti o schválení prospektu ČNB.

Specializace: 

 

Publikace: 

Na vybraná témata publikoval například na EPRAVO.cz, Právní prostor a arws.cz.

Licence a certifikace:

  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

Rating a členství:

  • Právnická firma roku - Velmi doporučovaná regionální kancelář roku 2015-2020
  • Global law experts - recommended law firm
  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • Angličtina