Mgr. Hana Erbsová

Mgr. Hana Erbsová
advokátka - daňové právo

Wersja polska

Mí klienti řeší záležitosti s finančním úřadem a regulatorními orgány. Při své práci se opírám o zkušenosti nasbírané během zaměstnání ve finanční správě a v poradenských společnostech z takzvané „velké čtyřky“. Do ARROWS jsem přišla z Deloitte.

Pomáhám klientům vyřešit prostřednictvím komunikace s finančními úřady a jejich nadřízenými orgány unést jejich povinnosti v daňové kontrole i v ostatních fázích daňového řízení, a následně také v řízení před soudy včetně Nejvyššího správního soudu.

Díky dobrému přehledu o soudních rozhodnutích v daňových otázkách jim mohu poradit nejvhodnější postupy a strategii a také lépe odhadnout možný úspěch v daňovém nebo soudním řízení. Věnuji se rovněž oblasti soukromoprávní odpovědnosti statutárních orgánů právnických osob za plnění daňových a jiných veřejnoprávních povinností.

Pro klienty řeším:

 • zrušení nebo zmírnění uložených sankcí (penále, úroku z prodlení, pokuty spojené s kontrolním hlášením nebo elektronickou evidencí tržeb aj.)
 • obhajování daňové uznatelnosti výdajů či odpočtu na výzkum a vývoj, odůvodnění převzetí a uplatnění daňových ztrát
 • spory o dvojí zdanění v různých státech (daňová arbitráž a dohadovací procedura)
 • obranu vůči nedůvodnému obvinění ze zneužití práva v daňové oblasti
 • obranu proti nedůvodnému obvinění ze zapojení do podvodu na DPH
 • obranu proti zajištění daní (zajišťovací příkaz) a daňové exekuci
 • obhájení nároku na odpočet DPH nebo na osvobození od DPH
 • záležitosti mezinárodního vymáhání daňových pohledávek
 • uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 • námitku prekluze práva stanovit daň
 • prokazování původu majetku

Aktuálně se  mimo jiné věnuji daňovým a právním otázkám souvisejícím s kryptoměnami a novým oznamovacím povinnostem v oblasti daní zavedeným od 25. června 2018 novou evropskou směrnici č. 2018/822, která se týká povinného oznamování určitých mezinárodních uspořádání s možnými daňovými dopady. 

Zahraniční odborné stáže:

 • Nizozemská finanční správa
 • Portugalská finanční správa
 • Německá finanční správa
 • Švédská finanční správa
 • Belgická finanční správa

Spolupráce na komentářích:

 • Insolvenční zákon, komentář
 • Zákon o správní službě
 • Exekuční řád

Další odborné publikace:

 • Informace o skutečných majitelích právnických osob, svěřenských fondů a obdobných struktur možná budou zveřejněny, 4/2017 www.epravo.cz
 • Placený výkon funkce statutárního orgánu může podléhat DPH, 1/2017, www.epravo.cz
 • Daňové plánování? Ano, ale opatrně, Právní rádce 10/2016
 • Soudní výklad některých podmínek pro uplatnění odpočtu DPH, Daně a právo v praxi 3/2016

Internetové články:

Polské články: