Mgr. Hana Erbsová

Mgr. Hana Erbsová

Specializace

- Daňové právo a daňové řízení
- Dohadovací procedura
- Mezinárodní zdanění
- Insolvenční řízení
- Daňová arbitráž

Nejčastější se na mne obracejí klienti, kteří se dostali do hledáčku finančního úřadu, anebo již čelí jeho požadavkům, aby vysvětlili a prokázali, že řádně splnili své daňové povinnosti. Při své práci se opírám o zkušenosti nasbírané během zaměstnání ve finanční správě a v poradenských společnostech z takzvané „velké čtyřky“. Do ARROWS jsem přišla z Deloitte.

Pomáhám klientům vyřešit prostřednictvím komunikace s finančními úřady a jejich nadřízenými orgány unést jejich povinnosti v daňové kontrole i v ostatních fázích daňového řízení, a následně také v řízení před soudy včetně Nejvyššího správního soudu. Díky dobrému přehledu o soudních rozhodnutích v daňových otázkách jim mohu poradit nejvhodnější postupy a strategii a také lépe odhadnout možný úspěch v daňovém nebo soudním řízení. Věnuji se rovněž oblasti soukromoprávní odpovědnosti statutárních orgánů právnických osob za plnění daňových a jiných veřejnoprávních povinností.

Jako advokát na daňové právo jsem pro své klienty řešila:

 • obhájení nároku na odpočet DPH nebo na osvobození od DPH,
 • obranu proti nedůvodnému obvinění ze zapojení do podvodu na DPH,
 • obhajování daňové uznatelnosti výdajů či odpočtu na výzkum a vývoj, odůvodnění převzetí a uplatnění daňových ztrát
 • obranu vůči nedůvodnému obvinění ze zneužití práva v daňové oblasti
 •  záležitosti mezinárodního vymáhání daňových pohledávek,
 • spory o dvojí zdanění v různých státech (daňová arbitráž a dohadovací procedura),
 • uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně,
 • zrušení nebo zmírnění uložených sankcí (penále, úroku z prodlení, pokuty spojené s kontrolním hlášením nebo elektronickou evidencí tržeb aj.),
 • obranu proti zajištění daní (zajišťovací příkaz) a daňové exekuci,
 • námitku prekluze práva stanovit daň,
 • prokazování původu majetku.

Aktuálně se  mimo jiné věnuji daňovým a právním otázkám souvisejícím s kryptoměnami a novým oznamovacím povinnostem v oblasti daní zavedeným od 25. června 2018 novou evropskou směrnici č. 2018/822, která se týká povinného oznamování určitých mezinárodních uspořádání s možnými daňovými dopady.

 

Zahraniční odborné stáže

Švédská finanční správa

Nizozemská finanční správa

Portugalská finanční správa

Belgická finanční správa

Německá finanční správa

Publikace

Spolupracovala jsem například na komentáři k insolvenčnímu zákonu pro nakladatelství C. H. Beck, také na komentáři k zákonu o správní službě a k exekučnímu řádu. 

Z odborných článků:

 • Informace o skutečných majitelích právnických osob, svěřenských fondů a obdobných struktur možná budou zveřejněny, 4/2017 www.epravo.cz
 • Placený výkon funkce statutárního orgánu může podléhat DPH, 1/2017, www.epravo.cz
 • Daňové plánování? Ano, ale opatrně, Právní rádce 10/2016
 • Soudní výklad některých podmínek pro uplatnění odpočtu DPH, Daně a právo v praxi 3/2016