Mgr. Matyáš Moska

Mgr. Matyáš Moska
advokát

V rámci své praxe se nejčastěji zabývám obchodněprávní agendou, spory a zastupuji klienty před soudy. Dále se zaměřuji na poradenství korporátní i privátní klientele v oblasti stavebního práva.  

S ohledem na svůj zájem o moderní technologie se zároveň profiluji jako jeden ze specialistů na problematiku kryptoměn, kdy se zabývám především vývojem v oblasti právní regulace Initial Coin Offering (ICO), právní podporou kryptosměnáren a dalších projektů založených na technologii Blockchain či Smart Contracts.

Díky zkušenostem nabytým v rámci studia na bavorské Universität Bayureuth, kde jsem při studiu zároveň pracoval v německé advokátní kanceláři, poskytuji právní služby rovněž v německém jazyce. Mimo to poskytuji právní služby také v angličtině a polštině.

Vzhledem k tomuto také působím v rámci sítě ARROWS International jako koordinátor pro Polsko a Německo.

Vybrané specializace:

 • kryptoměny, nakládání s nimi, jejich směna a ICO
 • civilní proces & opravné prostředky
 • územní plánování a stavební řád 
 • obchodní závazkové vztahy

Další specializace:

 • poradenství německým a německy mluvícím klientům
 • poradenství polským a polsky mluvícím klientům (Wersja polska)

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • Blockchain Lawyers Network 
 • Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung e.V. (Česko-německý spolek právníků)

Jazyky:

 • angličtina
 • němčina
 • polština

Publikace: