Mgr. Matyáš Moska

Mgr. Matyáš Moska
advokát

Wersja polska

V rámci své praxe se nejčastěji zabývám obchodněprávní agendou, spory a zastupuji klienty před soudy. Dále se zaměřuji na poradenství korporátní i privátní klientele v oblasti stavebního práva.  

S ohledem na svůj zájem o moderní technologie se zároveň profiluji jako jeden ze specialistů na problematiku kryptoměn, kdy se zabývám především vývojem v oblasti právní regulace Initial Coin Offering (ICO), právní podporou kryptosměnáren a dalších projektů založených na technologii Blockchain či Smart Contracts.

Díky zkušenostem nabytým v rámci studia na bavorské Universität Bayureuth, kde jsem při studiu zároveň pracoval v německé advokátní kanceláři, poskytuji právní služby rovněž v německém jazyce. Mimo to poskytuji právní služby také v angličtině a polštině.

Vzhledem k tomuto také působím v rámci sítě ARROWS International jako koordinátor pro Polsko a Německo.

Vybrané specializace:

  • kryptoměny, nakládání s nimi, jejich směna a ICO
  • civilní proces & opravné prostředky
  • územní plánování a stavební řád 
  • obchodní závazkové vztahy

Další specializace:

  • poradenství německým a německy mluvícím klientům
  • poradenství polským a polsky mluvícím klientům (Wersja polska)

Členství:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • angličtina
  • němčina
  • polština

Publikace: