Mgr. Matyáš Moska

Mgr. Matyáš Moska

Specializace

- smlouvy, kontrakty
- korporátní agenda
- kryptoměny
- litigace

Matyáš Moska se při své generální právní praxi zabývá zejména korporátním právem a soudními spory. S ohledem na svůj přirozený zájem o moderní technologie se zároveň profiluje jako jeden z našich specialistů na problematiku kryptoměn, kdy se zabývá především vývojem v oblasti právní regulace Initial Coin Offering (ICO), právní podporou kryptosměnáren a dalších projektů založených na technologii Blockchain či Smart Contracts, jakož i regulatorikou obchodování s deriváty kryptoměn.

Díky zkušenostem nabytým v rámci studia na Universität Bayureuth ve Spolkové republice Německo, kde Matyáš při studiu zároveň pracoval jako paralegal v advokátní kanceláři u Dr. Andrei Wiedel, poskytuje Matyáš Moska právní služby rovněž v německém jazyce, přičemž zároveň hovoří plynně anglicky a polsky. 

Publikační činnost:

Možný dopad na současnou internetovou kulturu memes ve světle rekodifikace unijního regulačního autorskoprávního rámce

Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů – zisk jako podmínka zvýhodnění věřitele v insolvenčním řízení?

Účinky rozhodnutí o úpadku – přerušují se účastnické spory o peněžitá plnění vedené před Českým telekomunikačním úřadem?

Je nutné ve společnosti s ručením omezeným ke změně společenské smlouvy při hlasování per rollam dodržet formu notářského zápisu?

MiFID II a novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu: zásadní regulace a omezení investičních zprostředkovatelů

Možnosti získávání kapitálu prostřednictvím ICO (Initial Coin Offering)

Otázky možné regulace ICO (Initial Coin Offering) ve světle rozhodnutí Komise USA pro burzu a cenné papíry

Pár poznámek k dědické smlouvě