advokátní kancelář

BANKY, FINTECH, ÚVĚROVÉ SPOLEČNOSTI

Advokátní kanceláře ARROWS poskytuje právní služby společnostem z oblasti bankovnictví. Naši advokáti řeší pro banky vše od smluvní dokumentace, přes obchodní a soudní spory po regulaci u ČNB. Pro bankovní i nebankovní instituce poskytujeme kompletní právní servis.

Kromě regulací jsme specialisté na smluvní právo, pracovní právo a vztahy s dodavateli. Zakládáme si i na naši specializaci pro elektronický obchod. Naše advokátní kancelář se rovněž stará i o registraci a ochranu práv z průmyslového vlastnictví. 

V rámci právních služeb v oblasti korporátního práva řešíme veškeré korporátní záležitosti, dohody mezi společníky, zástavy obchodních podílu, white-washing i úvěrové dokumentace. Pracujeme rovněž jako správci velkokapacitních pohledávek.

Bankovní financování a regulace bankovního sektoru

 • vystavení legal opinion na vymahatelnost finanční dokumentace a kapacitu dlužníka;
 • příprava a vyjednávání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace;
 • příprava vzorové smluvní dokumentace pro bankovní produkty;
 • komplexní služby v oblasti finanční regulatoriky;
 • poradenství v oblasti bankovní regulace;
 • zastupování ve sporech s klienty;
 • právní prověrky dlužníků;
 • Odborná školení a další

Potřebujete právníka na spotřebitelské úvěry?

 • vzorová smluvní dokumentace pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a další finanční instituce;
 • kontrola plnění povinností nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů (compliance officer);
 • odborná stanoviska z oblasti ochrany spotřebitele, audit smluvní dokumentace;
 • zastupováním v licenčních i sankčních řízeních před Českou národní bankou;
 • zastupování v řízení před finančním arbitrem;
 • zastupování ve sporech s klienty;
 • odborná školení.

Advokáti pro fintech

 • platební brány;
 • smluvní dokumentace se start-upy;
 • nastavování firemních struktur nových projektů
 • chrana bankovního tajemství a klientských osobních údajů
 • internetové a mobilní poskytování finančních služeb;
 • elektronické platby a digitální měny; 

Hledáte právní poradenství pro pojišťovny?

 • Řešení regulatorních aspektů týkajících se činnosti domácích i zahraničních pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů, včetně EU passportingu;
 • Příprava vzorové smluvní dokumentace pro pojišťovací produkty;
 • Právní podpora při likvidaci pojistných událostí;
 • Zastupování ve sporech s klienty;
 • Odborná školení.
Zaujali jsme Vás?
Kontakt