advokátní kancelář

DEVELOPERSKÉ A STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI

Právní poradenství pro developery

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby pro developery, investory a developerské společnosti od A do Z. V této široké oblasti právních služeb pokrýváme celou fázi developerského projektu, od zhodnocení vhodnosti investice, až pro prodej/nájem nemovitosti, či SPV.

Pro developerský projekt zajistíme kompletní dokumentaci od stavebních dokumentů až po smluvní dokumentaci s prodejci projektů až po koncové zákazníky. Zpracováváme systémová řešení šitá na míru.

V některých případech kupujeme pro klienty celé společnosti, v jiných pomáháme s nákupem pozemků, zajištěním potřebných povolení pro stavbu a následným prodejem/pronájmem. Úzce spolupracujeme s projektovým managementem.

Při post transakčním servisu jsme schopni nabídnout řešení pro optimalizace dodavatelské vztahů (např. médií a další služby), stejně jako při přípravě smluvního zajištění správy nemovitosti (facility management) a nastavení vhodných podmínek pro pojištění Vaší nemovitosti.

Poskytujeme právní poradenství při bytových výstavbách, lokalitách rodinných domů, komerčních developerských projektů, včetně průmyslových developerských projektů.

Působíme po celé ČR z našich kanceláří v Praze, Olomouci a Hradce Králové.

Jsme advokátní kancelář pro developery

klienty provádíme při zájmu o pořízení nemovitosti celým procesem jak s pohledu právního, tak i daňového a to již od úvodního zajištění prověření nemovitosti po právní stránce, analýzy s nemovitostí spojených smluvních vztahů a případných omezení a zatížení s analýzou rizik a nástinem možných variant řešení (Due Diligence).

Naši právníci přípravují a nastavují vhodná a pro klienta bezpečná řešení a s tím související veškeré smluvní dokumentace,

Samozřejmostí je smluvní dokumentace, tzn. rezervace nemovitostí, samotná transakční dokumentace (smlouva o smlouvě budoucí kupní/kupní smlouva), dohled na řádným a bezpečným plněním převodu vlastnického práva (advokátní úschovy, bankovní úschovy, zajištění komunikace s příslušným katastrem nemovitostí), podpora při zajištění bankovního financování včetně spolupráce při znaleckém ocenění nemovitosti, stejně jako při naplňování podmínek čerpání finančních prostředku, a další služby plynoucí ze spojení s konkrétní nemovitostí, či ze specifických potřeb klienta. 

Doplňkové služby

V případě zájmu a individuální dohody jsme pak připraveni a kvalifikování nabídnout i poradenství nad výše stanovený rozsah a to jak v oblasti právní (dodavatelské vztahy, jednání s orgány státní správy a samosprávy a další), tak rovněž i z pohledu daňové optimalizace navrhovaných řešení.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt