advokátní kancelář

DEVELOPERSKÉ A STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI

Hledáte právníky pro development?

Pokud k tomu ještě chcete službu za dostupnou cenu, tak to jste opravdu na správné adrese, protože tohle je oblast, na které si zakládáme. V průběhu mnoha developerských projektů jsme si vybudovali specializaci, která vám usnadní nepřehledné stavební procesy, vyjasníme vám daňové souvislosti a jako bonus vám navrhneme řešení, které vám mohou přinést další peníze pro vás projekt (např. v podobě vybudování vlastní lokální distribuční soustavy (trafostanice a VN rozvody) s následným prodejem a zisku ze spotřeby elektřiny v rámci projektu. To samé ve vztahu k tepelné výměníkové stanici, slaboprodovým rozvodům, atd. Tohle prostě umíme. 

Poskytujeme komplexní právní poradenství k developerským projektům a to jak bytovým výstavbám, a lokalitám rodinných domů, tak rovněž i komerčním developerským projektům, včetně průmyslových developerských projektů.

Můžeme vám pomoci s nastavením developerského projektu?

Služby poskytujeme v celém rozsahu od nastavení vhodné struktury projektu (SPV a vztahy mezi spolupracujícími subjekty s přihlédnutím k daňové optimalizaci procesů), podpory pro inženýring při zajišťování veřejnoprávních povolení (od stádia územní studie až po získání stavebního povolení, vyřízení změny stavby před dokončením a kolaudaci projektu)

Budeme s vámi spolupracovat při zajištění bankovního financování, zajistíme klientské smlouvy, dodavatelské a další smlouvy (smlouvy o dílo, služebnosti a další), rozdělení budovy na jednotky v rámci prohlášení vlastníka a založení SVJ, předávání jednotek klientům a odstraňování vad projektu a následné utlumování činnosti SPV až k ukončení jeho činnosti.

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby pro developery, investory a developerské společnosti od A do Z. Zpracováváme systémová řešení šitá na míru v různém rozsahu.

V některých případech kupujeme pro klienty celé společnosti, v jiných pomáháme s nákupem pozemků, zajištěním potřebných povolení pro stavbu a následným prodejem/pronájmem. Úzce spolupracujeme s projektovým managementem.

Při post transakčním servisu jsme schopni nabídnout řešení pro optimalizace dodavatelské vztahů (např. médií a další služby), stejně jako při přípravě smluvního zajištění správy nemovitosti (facility management) a nastavení vhodných podmínek pro pojištění Vaší nemovitosti.

Poskytujeme právní poradenství při bytových výstavbách, lokalitách rodinných domů, komerčních developerských projektů, včetně průmyslových developerských projektů.

Působíme po celé ČR z našich kanceláří v Praze, Olomouci a Hradce Králové.

Potřebujete advokátní kancelář pro development?

Klienty provádíme při zájmu o pořízení nemovitosti celým procesem jak s pohledu právního, tak i daňového a to již od úvodního zajištění prověření nemovitosti po právní stránce, analýzy s nemovitostí spojených smluvních vztahů a případných omezení a zatížení s analýzou rizik a nástinem možných variant řešení (Due Diligence).

Naši právníci přípravují a nastavují vhodná a pro klienta bezpečná řešení a s tím související veškeré smluvní dokumentace,

Samozřejmostí je smluvní dokumentace, tzn.:

  • rezervace nemovitostí,
  • samotná transakční dokumentace (smlouva o smlouvě budoucí kupní/kupní smlouva),
  • dohled na řádným a bezpečným plněním převodu vlastnického práva (advokátní úschovy, bankovní úschovy, zajištění komunikace s příslušným katastrem nemovitostí),
  • podpora při zajištění bankovního financování včetně spolupráce při znaleckém ocenění nemovitosti, stejně jako při naplňování podmínek čerpání finančních prostředku, a další služby plynoucí ze spojení s konkrétní nemovitostí, či ze specifických potřeb klienta. 

Bezpečné advokátní úschovy

V rámci našeho projektu mojeuschova.cz, který umožňuje Vašim klientům sledovat stav úschovy online jim poskyteneme opravdu prémiovou péči. Jako jediná advokátní kancelář v ČR vám nabídneme podpisová místa po celé ČR.

Další právní služby pro development

Pokud chcete, pomůžeme vám s pracovním právem, problémy s dotacemi, vydáme vám korporátní dluhopisy a zprostředkujeme jejich distribuci, případně pomůžeme s prodejem společnosti, či jejich změnami v rámci M/A procesů. Je toho opravdu celá řada a my vám rádi pomůžeme.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt