advokátní kancelář

Krizové řízení a insolvence

Pomůžeme Vám v oblasti insolvenčního práva a krizového řízení

Náš tým pro právní, daňové a ekonomické poradenství je připraven Vám pomoci v oblasti insolvenčního práva a krizového řízení. Pokud jste podnikatel, je velmi pravděpodobné, že se s touto oblastí potkáte, ať už jako věřitel nebo dlužník. Jsme jedna z mála advokátních kanceláří, která Vám může nabídnout kvalitní služby z oblasti insolvenčního a krizového práva, neboť v tomto oboru propojujeme právo s byznysovým, daňovým a účetním náhledem na řešenou věc. Díky komplexnímu zaměření naší kanceláře a poradenské skupiny jsme v tomto oboru výjimkou, která to umí. 

Právní služby našich advokátů se neomezují v insolvenční oblasti a při krizovém řízení pouze na podávání přihlášek a zpracování insolvenčních návrhů. My uvažujeme a pracujeme jinak. Služby v této oblasti Vám poskytneme v nejširším, uceleném měřítku s návazností na všechny další související právní i neprávní oblasti. 

Insolvenčním otázkám a krizovému řízení tak věnujeme každodenní pozornost a to nám přináší bohaté zkušenosti z obou stran barikády. Ať už jste věřitel či potenciální dlužník, rádi Vám poradíme a komplexně vyřešíme Vaše obtíže ještě předtím, než se insolvenční řízení vůbec zahájí. Jste insolvenční správce nebo jste se ocitli v pozici samotného (potenciálního) dlužníka či věřitele v průběhu insolvenčního řízení a hledáte právní zastoupení? Neváhejte se na nás obrátit. Víme, co je pro Vás podstatné, ať už jste kterýkoliv z těchto subjektů. Víme, na co se zaměřit, a pokud u Vás dojde ke sporu, umíme díky „pohledu z druhé strany” využít případná slabá místa. 

Přímo spolupracujeme s jedním z předních insolvenčních odborníků Mgr. Ing. Janem Škripkem, společníkem ARROWS Insolvence, insolvenčním správcem a zároveň advokátem. S využitím jeho znalostí a mnohaletých zkušeností, a to i v účetní a daňové oblasti, Vám náš insolvenční tým pod jeho vedením precizně vyhodnotí každý problém v oblasti insolvenčního práva a krizového řízení a navrhne efektivní a hospodárný způsob řešení z hlediska Vašich potřeb, ať již v rámci probíhajícího insolvenčního řízení nebo ještě před ním. 

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva a krizového řízení statutárním orgánům potenciálních dlužníků. Posoudíme, jaká jsou Vaše rizika a osobní odpovědnost spojená s výkonem funkce statutárního orgánu. Provedeme Vás krizí podnikání. Poradíme Vám, kdy podat insolvenční návrh a kdy ho naopak nepodávat. Ochráníme Vás před úpadkem či Vás na něj alespoň připravíme. Vyjednáme reorganizační plány a moratoria. Ochráníme Vás před nedůvodnými insolvenčními návrhy. Pokud se dostanete do situace, kdy už nelze úpadku zabránit, umíme ve spletité džungli insolvenčního řízení minimalizovat škody a ochránit Vaše práva. 

Denně se důsledně bijeme za věřitele a maximalizujeme jejich uspokojení v rámci insolvenčního řízení. Vynaložíme všechny síly k prosazení Vašich práv, ať už jste v pozici zajištěného či nezajištěného věřitele. Víme, jak správně formulovat přihlášky pohledávek, jak Vaše nároky doložit a Vaše práva uplatňovat v průběhu insolvenčního řízení vůči soudu a vůči insolvenčnímu správci - proti čemu brojit a co namítat. Nepřetržitě sledujeme věchny události v insolvenčním rejstříku. Obhájíme Vaše nároky v incidenčních sporech o pravost, výši či pořadí pohledávek. Uplatníme Vaše práva při zpeněžování majetku insolvenčním správcem. Důsledně prosadíme Vaše nároky i proti těm, kteří svým jednáním způsobili, že nebylo řádně plněno. 

Naší specialitou jsou incidenční spory, zejména pak spory z neúčinných právních jednání, spory a vyloučení z majetkové podstaty a spory o náhradu škody, v nichž u soudu dokážeme prosadit Vaše oprávněné zájmy. 

V oblasti insolvenčního práva a krizového řízení Vám rádi pomůžeme mimo jiné v těchto záležitostech:

Hrozící úpadek a krizové řízení podniků, odpovědnost statutárních orgánů, insolvenční řízení

 • poradenství statutárním orgánům - obrana před hrozícím úpadkem a komplexní koordinace krizového řízení podniku v rámci hrozícího úpadku
 • analýza podmínek úpadku a volba dalšího vhodného postupu
 • obrana před šikanózními (nedůvodnými) insolvenčními návrhy
 • posouzení nezbytnosti insolvenčního návrhu a zhodnocení rizik spojených s výkonem funkce statutárního orgánu
 • příprava insolvenčních návrhů
 • vyjednávání podmínek s věřiteli, vyjednávání rámce pro další provozování podnikání, odklady splatnosti, splátkové kalendáře, dohody o narovnání, financování činnosti podniku či zajištění závazků
 • příprava a vyjednávání moratoria
 • příprava a vyjednávání reorganizačních plánů
 • komplexní zastupování v insolvenčním řízení, včetně reorganizací
 • ochrana před nesprávným postupem insolvenčního soudu a insolvenčního správce, uplatnění nároků z porušení povinnosti ze strany insolvenčního správce

Uplatňování nároků věřitelů vůči (potenciálním) dlužníkům

 • dohody o narovnání, postupování pohledávek a další způsoby sanace pohledávek před zahájením insolvenčního řízení
 • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • návrh na předběžné opatření k zajištění škody způsobené výkonem funkce statutárního orgánu v rozporu s péčí řádného hospodáře
 • jednání z pozice zajištěných i nezajištěných věřitelů s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem
 • námitky, odvolání a další opravné prostředky proti rozhodnutím soudu v insolvenčním řízení 
 • monitoring insolvenčních řízení a kontrola nad efektivním výkonem funkce insolvenčního správce, podněty k dohlédací činnosti insolvenčního soudu
 • zastupování u přezkumného jednání, zastupování u dalších souvisejících jednání věřitelů 
 • zastupování v incidenčních sporech týkajících se pohledávek či jiných nároků
 • uplatňování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavený na roveň
 • obrana věřitelů před neoprávněnými nároky insolvenčního správce

Spory související s insolvenčním řízením

 • posouzení opatření a ochrana před budoucími spory, minimalizace škod souvisejících s úpadkem dližníka
 • zastupování ve všech typech sporů souvisejících s insolvenčním řízení

Zastupování insolvenčních správců a poradenství pro ně

 • zastupování ve všech typech incidenčních sporů
 • poradenství při řádném vedení insolvenčního řízení
 • poradenství při řízení obchodního závodu (podniku) v insolvenčním řízení
 • uplatňování práv vůči třetím osobám např. vymáhání pohledávek
 • zastoupní insolvenčních správců v pozemkových sporech, sporech o práva z duševního vlastnictví, náhrady škody a dalších
 • poradenství při dodržování povinností insolvenčního správce
Zaujali jsme Vás?
Kontakt