advokátní kancelář

Kryptoměny & Kapitálové trhy

Advokátní kancelář na kryptoměny

Jako jedna z mála advokátních kanceláří poskytujeme ucelené právní poradenství v oblasti virtuálních měn – tzv. kryptoměn. Regulace kryptoměn je z hlediska práva teprve v plenkách, a proto i značně nejednotná a zároveň dynamicky se vyvíjející. Kryptoměny navzdory velké míře nedůvěry získávají stále větší pozornost na trhu díky své ekonomické atraktivitě.

Disponujeme předními odborníky, kteří se této tématice intenzivně věnují a soustavně sledují nejnovější trendy tohoto nadmíru dynamického odvětví. Pokud máte podnikatelský zájem spojený s kryptoměnami, doporučujeme Vám se na naše znalce obrátit. Naším klientům zajišťujeme komplexní právní poradenství v této oblasti s přesahem do práva Evropské unie a relevantní mezinárodní regulace.

ICO právníci

Naší specialitou je primárně Initial Coin Offering (ICO), právní podpora kryptosměnáren a dalších projektů založených na technologii Blockchain či Smart Contracts, jakož i regulatorika obchodování s deriváty kryptoměn, správa fondů investujících do kryptoměn a provádění platebních transakcí souvisejících s organizací obchodů s kryptoměnami.

Pokud jde o ICO, tento model je aktuálně jedním z nejatraktivnějších způsobů získání financování podnikatelského projektu od veřejnosti. Výhodou ICO oproti tradičním způsobům získávání investic od veřejnosti je skutečnost, že orgány dohledu nad kapitálovými trhy nemají jednotný přístup k otázce, za jakých podmínek jsou primární nabídky kryptoměn (ICO) regulovány a jaké právní povinnosti musí tedy emitent splnit. Díky tomu mohou být tyto nabídky činěny bez plnění přísných požadavků na získávání peněžních prostředků od veřejnosti na kapitálových trzích.

Jakkoli mezi veřejností převládá názor, že ICO nepodléhá regulaci ze strany orgánů veřejné moci, např. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA emitentům kryptoměn důrazně doporučuje, aby tito vždy důkladně posoudili, zda se na konkrétní nabídku virtuálních měn vztahují předpisy regulující kapitálové trhy, a pokud ano, aby splnili právní povinnosti, které z těchto předpisů vyplývají.

Poměrně instruktivní a v tomto ohledu četně diskutované je taktéž mj. stanovisko americké Komise pro burzu a cenné papíry – Security Exchange Commission ze dne 25. 7. 2017, v němž uvedená komise vyjádřila názor, že ICO může naplňovat kritéria stanovená tzv. Howey testem a zcela tak (v rámci jurisdikce USA) podléhá regulaci ze strany orgánů veřejné moci, neboť se na něj vztahují ustanovení amerických zákonů o cenných papírech (Securities Act of 1933, Securities Exchange Act of 1934).

Předmětem regulace je za určitých podmínek rovněž obchodování s deriváty kryptoměn, správa fondů investujících do kryptoměn a provádění platebních transakcí souvisejících s organizací obchodů s kryptoměnami. I zde poskytujeme poradenství v úzké spolupráci s našimi odborníky na právo kapitálových trhů.

Důležité je taktéž neopomínat, že osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou je povinnou osobou podle zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz (AML zákon) a vztahují se na ni povinnosti identifikace svých zákazníků, tzv. KYC.

V oblasti virtuálních měn poskytujeme poradenství zejména v těchto otázkách:

 • Právní regulace dopadající na operace s kryptoměnami v České republice;
 • Obchodování s kryptoměnami a jejimi deriváty;
 • Initial Coin Offering – primární nabídky virtuální měny (ICO), včetně přípravy projektu a posouzení relevantní regulace;
 • Právní posudky a asistence v oblasti povinností vyplývajících ze zákona AML;
 • Kryptoměny a regulace kapitálového trhu – zastupování před regulatorními orgány, posudky;
 • Vymáhání pohledávek v BTC, LTC, ETH a dalších kryptoměnách. 

Kompletní právní servis pro kapitálové trhy a kryptoměny

Zajišťujeme pro klienty emise cenných papírů a radíme jim ohledně regulace kapitálových trhů. Poskytujeme právní služby v oblasti kryptoměn, a to od navržení právního rámce pro Initial Coin Offering (ICO), přes poskytování právních služeb kryptosměnárnám až po zastupování ve sporech při vymáhání pohledávek v Bitcoinech a dalších kryptoměnách a právní podporu projektům založených na technologii Blockchain či Smart Contracts.

Kapitálové trhy - právní služby

Naši specialisté v oboru práva kapitálových trhů asistují obchodním společnostem s cennými papíry, fondům kolektivního investování či jiným subjektům kapitálových trhů v celé škále právní problematiky kapitálových trhů a kolektivního investování.

Emitentům cenných papírů nabízíme komplexní poradenství při přípravě prospektu cenných papírů, emisních podmínek a další dokumentace spojené s emisí cenných papírů, jakož i zastupování před ČNB.

Obchodníkům s cennými papíry a dalším poskytovatelům finančních služeb poskytujeme právní poradenství ohledně regulatorních aspektů jejich podnikání či přípravě vzorové smluvní dokumentace a interních předpisů.

Díky komplexnímu týmu naší kanceláře poskytujeme asistenci, která zohledňuje i související předpisy mimo oblast práva kapitálových trhů, zejména opatření proti praní špinavých peněz (AML), související problematiku daňového práva, či ochranu osobních údajů (GDPR). 

Právní služby pro obchodníky i zprostředkovatele

Nabízíme služby zastupování obchodníků či zprostředkovatelů na kapitálovém trhu ve sporech s klienty, a to včetně sporů rozhodovaných rozhodčím soudem. I v případech smluvně zvoleného práva jiného státu pro posouzení takového smluvního vztahu, máme zkušenost s asistencí našim klientům v rozsahu posouzení platnosti takového ujednání o volbě práva.

Naše kancelář disponuje sítí spolupracujících poradců v několika zemích Evropy, díky které jsme o krok napřed při řešení záležitostí s mezinárodním přesahem, jako je například právě volba práva jiného státu.

V oblasti kapitálových trhů poskytujeme zejména tyto služby:

 • Příprava prospektu cenných papírů, emisních podmínek a další dokumentace spojené s emisí cenných papírů, zastupování klienta před ČNB;
 • Zajišťování evropského passportu či licence;
 • Právní poradenství ohledně regulace poskytování investičních a jiných finančních služeb, včetně zastupování u regulatorních orgánů a komunikace s nimi;
 • Příprava smluvní dokumentace dle vzorů ISDA a EFET;
 • Zastupování ve sporech s klienty včetně sporů rozhodovaných rozhodčím soudem. 

O čem jsme už psali?

Možnosti získávání kapitálu prostřednictvím ICO

Právní regulace ICO

IGO a KYC v ČR

Zaujali jsme Vás?
Kontakt