advokátní kancelář

POTRAVINOVÉ PRÁVO

V oblasti potravinového práva máme bohaté zkušenosti. Tým našich odborníků je tu pro Vás, ať již patříte mezi velkoobchodníky, maloobchodníky nebo internetové prodejce. Odborně a komplexně pomůžeme také výrobcům, zpracovatelům a dovozcům.

S čím Vám pomůžeme?

Jednání s potravinářskou inspekcí i veterinární správou

 • Připravíme námitky proti protokolu o kontrole v případě, že u Vás inspekce nalezla pochybení.
 • Poradíme Vám s odstraněním nedostatků, které inspekce při kontrole našla.  
 • V případě, že Vám inspekce uložila opatření nebo pokutu, pomůžeme Vám s obranou a zastoupíme Vás jak v přestupkovém řízení, tak i před nezávislým soudem.
 • Pokud pochybení způsobil jiný článek v potravinářském řetězci, posoudíme Váš nárok na náhradu škody.
 • Zajistíme pro Vás manuál a školení pro postup při kontrole ze strany potravinářské inspekce a veterinární správy.

Označení potravin a posouzení splnění norem

 • Posoudíme pro Vás splnění zákonných požadavků týkajících se názvu, označení i povinně poskytovaných informací o daných potravinách 
 • Zjistíme a posoudíme, zda potraviny splňují české, evropské i mezinárodní obchodní formy
 • Pomůžeme Vám s posouzením, zda jsou veškeré náležitosti týkající se potraviny v souladu s předpisy potravinového práva

Smlouvy i spory od A do Z

 • Připravíme pro Vás smlouvu o nákupu a prodeji potravin v potravinářském dodavatelském řetězci i smlouvu o darování potravin do potravinových bank.
 • Pomůžeme Vám ve sporech, které vznikly z odpovědnosti za vady potravin. 
 • Zastoupíme Vás před soudy. 

Reklama, aktuality a další poradenství

 • Oblast potravinářství je široká a regulována na mnoha úrovních. Budeme pro Vás sledovat aktuality a novinky v regulaci potravin a veškeré inovace Vám pomůžeme zavést do praxe. 
 • Poradíme Vám v otázce sledovatelnosti potravin, hygieny potravin i v oblasti regulace jednotlivých druhů potravin a jejich složek
 • Poradenství Vám poskytneme také v oblasti reklamy na potraviny a zdravotních tvrzení.
 • Pomůžeme Vám se zavedením povinností, které vyplývají ze zvláštní evropské a české regulace vinohradnictví a vinařství.
Zaujali jsme Vás?
Kontakt