advokátní kancelář

SPRÁVCI A MAJITELÉ POHLEDÁVEK, věřitelé

Vypisujete výběrové řízení na vymáhání pohledávek?

Naše advokátní kancelář zastupuje věřitele, či majitele pohledávek ve všech různých stupních. Zabýváme se velkokapacitním vymáháním pohledávek od právní prověrky souboru pohledávek až po vymáhání.

Naše poradenská skupina má dlouholeté zkušenosti v oblasti velkokapacitního vymáhání pohledávek. V souladu se zákonem poskytujeme komplexní služby v oblasti vymáhání pohledávek.

Pro institucionální věřitele pracující s velkokapacitními objemy pohledávek poskytujeme unikátní know-how v oblasti hromadné správy pohledávek. Disponujeme veškerým zázemím potřebným pro hromadné datové převzetí případů a okamžité nastartování procesu jejich vymáhání.

V průběhu správy portfolií pohledávek zajišťujeme podle přání klienta průběžný reporting stavu, fáze a inkasa předaných portfolií. Způsob předávání dat, informační parametre reportů, jejich množství a četnost dokážeme flexibilně přizpůsobit požadavkům klienta.

S ohledem na charakteristiku předávaného portfolia pohledávek klientovi nabízíme nejvhodnější procesní strategii vymáhání, s maximálním důrazem na ekonomiku procesu a minimalizaci procesního rizika. S klientem tak předem nastavíme parametry týkající se zejména

  • prověřování majetkové situace dlužníka
  • mantinelů pro mimosoudní řešení případu
  • nastavení splátkových kalendářů a dalších
  • pravidel pro zajištění účastí na jednáních soudu
  • kontaktování dlužníků v průběhu soudního sporu
  • dalších zákonných možností postupu (insolvenční návrhy, veřejné dražby)

Prodáváte velký objem pohledávek?

V případě prodeje pohledávek, a to jak pro prodávající, tak pro nakupující klienty, zajistíme due dilligence prodávaných pohledávek, včetně zhodnocení potenciálu a rizik vymáhání. Na základě klíčových ukazovatelů zajistíme pro klienta nacenění poptávaného či prodávaného portfolia. 

Ve fázi samotného soudního či jiného sporného řízení jsme pro klienta schopni najít časově i nákladově nejúspornější a nejrychlejší řešení, s využitím bohatých zkušeností a znalostí našich specializovaných právníků v oblasti procesního práva a znalosti rozhodovací činnosti soudů.

Před soudy a správními orgány zastupujeme klienty po celé ČR s využitím naší celorepublikové sítě spolupracujících advokátů.

Vymáháte pohledávky v zahraničí?

Pohledávky vymáháme i v zahraničí v rámci ARROWS legal network.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt