advokátní kancelář

SPRÁVCI A MAJITELÉ POHLEDÁVEK, věřitelé

Naše poradenská skupina má dlouholeté zkušenosti v oblasti velkokapacitního vymáhání pohledávek. V souladu se zákonem poskytujeme komplexní služby v oblasti vymáhání pohledávek.

Pro institucionální věřitele pracující s velkokapacitními objemy pohledávek poskytujeme unikátní know-how v oblasti hromadné správy pohledávek. Disponujeme veškerým zázemím potřebným pro hromadné datové převzetí případů a okamžité nastartování procesu jejich vymáhání.

V průběhu správy portfolií pohledávek zajišťujeme podle přání klienta průběžný reporting stavu, fáze a inkasa předaných portfolií. Způsob předávání dat, informační parametre reportů, jejich množství a četnost dokážeme flexibilně přizpůsobit požadavkům klienta.

S ohledem na charakteristiku předávaného portfolia pohledávek klientovi nabízíme nejvhodnější procesní strategii vymáhání, s maximálním důrazem na ekonomiku procesu a minimalizaci procesního rizika. S klientem tak předem nastavíme parametry týkající se zejména

  • prověřování majetkové situace dlužníka
  • mantinelů pro mimosoudní řešení případu
  • nastavení splátkových kalendářů a dalších
  • pravidel pro zajištění účastí na jednáních soudu
  • kontaktování dlužníků v průběhu soudního sporu
  • dalších zákonných možností postupu (insolvenční návrhy, veřejné dražby)

V případě prodeje pohledávek, a to jak pro prodávající, tak pro nakupující klienty, zajistíme due dilligence prodávaných pohledávek, včetně zhodnocení potenciálu a rizik vymáhání. Na základě klíčových ukazovatelů zajistíme pro klienta nacenění poptávaného či prodávaného portfolia. 

Ve fázi samotného soudního či jiného sporného řízení jsme pro klienta schopni najít časově i nákladově nejúspornější a nejrychlejší řešení, s využitím bohatých zkušeností a znalostí našich specializovaných právníků v oblasti procesního práva a znalosti rozhodovací činnosti soudů.

Před soudy a správními orgány zastupujeme klienty po celé ČR s využitím naší celorepublikové sítě spolupracujících advokátů. Pohledávky vymáháme i v zahraničí v rámci ARROWS legal network.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt