advokátní kancelář

VÝROBNÍ A STROJÍRENSKÉ PODNIKY

Hledáte právníka pro strojírenskou/výrobní společnost?

V tom případě zvažte, zda vám můžeme podat nabídku poskytování komplexních služeb. Narozdíl of firemních právníků si nebereme dovolenou a aplikujeme pro vás zkušenosti z mnoha firem. Know-how bude na Vaší straně.

S našimi klienty žijeme. Víme, že řešíte vše od pracovního práva, smlouvy, občas vám někdo dluží peníze, někdy chcete investovat, nebo společnost prodat. 

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní, kvalifikované a rychlé právní služby v oblasti obchodního práva a daní výrobním a strojírenským podnikům. Píšeme a připomínkujeme smlouvy, obchodní podmínky, registrujeme ochranné známky a řešíme spory z nekalé soutěže. 

Významnou částí naší činnosti je zastupování obchodních korporací v soudních sporech a vymáhání jejich pohledávek. Vysokou specializaci máme v oblasti pracovního práva. Zde rychle a konstruktivně pomáháme podnikatelům ve vztazích s agenturami práce i subdodavateli.

Potřebujete právní služby rychle? I do zahraničí?

Samozřejmostí jsou i právní vztahy s mezinárodním prvkem, kde se zabýváme přípravou a úpravou smluv při exportu do zahraničí. Mnoho našich klientů je dceřinnou společností zahraničních firem. Těm poskytujeme právní služby v oblasti korporátních záležitostí a to obratem. Na rychlosti si zakládáme.

Společnosti umíme samozřejmě založit, ale i fúzovat a měnit. Velmi aktuální je i ochrana před šikanózními nároky z náhrady škody vůči staturárním orgánům. Pomůžeme samozřejmě i v případě insolventního obchodního partnera.

Naši advokáti a advokátní koncipienti jsou v této oblasti průběžně vzdělávání a stejně tak vzděláváme v rámci naší akademie i zaměstnance našich klientů.

Chcete i daňové a regulační poradenství?

V rámci naší poradenské činnosti naše advokátní kancelář pomáhá i při řešení složitých transferových otázek a u oceňování podniků pro účely jejich prodeje a nakládání s majetkem.

Pro naše poradenství je rovněž důležité, že úzce spolupracujeme s našimi daňovými poradci a účetními při nastavování vhodných procesů.

Jak to všechno zvládáme?

V České republice máme více než stočlenný tým různých specializací. Sídlo máme v Praze, ale zakládáme si na tom, že máme regionální původ, proto vám kvalifikovaně pomůžeme i v Hradci Králové, Českých Budějovicích, či Olomouci, kde máme plnohodnotné poradenské týmy a společníky, kteří z těchto měst pochází.

Ve všech těchto krajských městech je samozřejmostí, že poskytujeme právní služby do zahraničí.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt