advokátní kancelář

VÝROBNÍ A STROJÍRENSKÉ PODNIKY

Právní poradenství při podnikání

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní, kvalifikované a rychlé právní služby v oblasti obchodního práva a daní výrobním a strojírenským podnikům. Píšeme a připomínkujeme smlouvy, obchodní podmínky, registrujeme ochranné známky a řešíme spory z nekalé soutěže. 

Významnou částí naší činnosti je zastupování obchodních korporací v soudních sporech a vymáhání jejich pohledávek. Vysokou specializaci máme v oblasti pracovního práva. Zde rychle a konstruktivně pomáháme podnikatelům ve vztazích s agenturami práce i subdodavateli.

Samozřejmostí jsou i právní vztahy s mezinárodním prvkem, kde se zabýváme přípravou a úpravou smluv při exportu do zahraničí.

Samozřejmostí je naše činnost v oblasti korporátního práva. Společnosti umíme samozřejmě založit, ale i fúzovat a měnit. Velmi aktuální je i ochrana před šikanózními nároky z náhrady škody vůči staturárním orgánům.

Naši advokáti a advokátní koncipienti jsou v této oblasti průběžně vzdělávání a stejně tak vzděláváme v rámci naší akademie i zaměstnance našich klientů.

Daňové a regulační poradenství

 V rámci naší poradenské činnosti naše advokátní kancelář pomáhá i při řešení složitých transferových otázek a u oceňování podniků pro účely jejich prodeje a nakládání s majetkem.

Pro naše poradenství je rovněž důležité, že úzce spolupracujeme s našimi daňovými poradci a účetními při nastavování vhodných procesů.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt