advokátní kancelář

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů

Potřebujete pomoc v oblasti whistleblowingu?

Whistleblowing můžeme na jedné straně chápat jako specifický komunikační kanál sloužící k ochraně integrity, dobré pověsti a oprávněných zájmů obchodní korporace. Na straně druhé jej pak vnímáme jako systém státem přiznaných a zaručených opatření, která slouží k právní ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, tedy osob, které oznámí porušení právních předpisů.

S účinností nového zákona o ochraně oznamovatelů, který je momentálně ve schvalovacím řízení, vzniká podnikatelským subjektům povinnost k zavedení vnitřního oznamovacího systému. Rádi pro Vás ve spolupráci s dánskou společností Whistleblower Software ApS zajistíme snadné a rychlé řešení implementace systému na míru i následné správy.

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin.

Kdo je povinen zavést vnitřní oznamovací systém?

Whistleblowing musí zavést

 • společnosti s více než 50 zaměstnanci;
 • veřejní zadavatelé s výjimkou obcí do 10 000 obyvatel;
 • další povinné osoby zákonem vyjmenované, zejména společnosti působící oblastech poskytování a zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů, investiční společnosti a fondy, zprostředkovatelé pojištění a zajištění, pojišťovny a zajišťovny. 

Dle aktuálního návrhu zákona jsou podnikatelé povinni zavést vnitřní oznamovací systém do 12. prosince 2023.

Z nové právní úpravy vyplývá povinnost

 • zavést účinný systém pro přijímání a vyřizování oznamování protiprávních jednání;
 • určit osobu odpovědnou za přijímání a prošetřování oznámení;
 • zajistit ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními;
 • dodržovat příslušné lhůty související s vyřízením oznámení.

Co pro Vás zařídíme?

 • Ve spolupráci s Whistleblower Software ApS zajistíme implementaci softwaru na míru.
 • Budeme odpovědnou osobou za vedení vnitřního oznamovacího systému.
 • Posoudíme jednotlivá oznámení oznamovatelů s ohledem na příslušné právní předpisy.
 • Zajistíme proškolení zaměstnanců, vedoucích pracovníků i členů orgánů.
 • Komplexně zajistíme, aby vše bylo v souladu s novou právní úpravou.

Jsme tu pro velké společnosti, malé podnikatele i jednotlivé zaměstnance. 

Spolehnout se na nás můžete i v otázce interních směrnic a veškeré další dokumentace. Vše pro Vás nastavíme a zároveň Vám pečlivě vysvětlíme, jak aktuální právní úpravu v praxi aplikovat, a jak s ní pracovat.

Potřebujete pomoc se zavedením vnitřního oznamovacího systému?

V úzké spolupráci s dánskou společností Whistleblower Software ApS Vám pomůžeme daný software implementovat a nastavit přesně dle požadavků Vaší společnosti. Díky světové spolupráci Vám poskytneme komplexní právní ochranu a pomoc nejen na tuzemské, ale také na mezinárodní úrovni. 

Díky našim odborníkům a právním expertům však pro Vás bude orientace v nových povinnostech snadná.

Sháníte software, který by odpovídal Vašim potřebám?

Ve světové spolupráci s Whistleblower Software ApS Vám pomůžeme implementovat povinný software přesně na míru tak, aby Vaší společnosti vyhovoval, a přesně splňoval veškeré zákonem stanovené povinnosti.

Jste nadnárodní společnost? Právě prostřednictvím partnerství s Whistleblower Software ApS Vám pomůžeme i implementovat software i v zahraničí. 

Více informací o systému od Whistleblower Software naleznete zde.

Začněte jednat, hrozí sankce až 1.000.000 Kč

V případě nezavedení vnitřního oznamovacího systému hrozí sankce až ve výši 1 000 000 Kč.Proces implementace může být časově náročný a v daném termínu bude nezbytné testovat jeho funkčnost.Při nezavedení efektivního systému hrozí riziko zveřejnění informací o protiprávních jednáních.

Oznamovateli mohou být také Vaši dodavatelé, bývalí zaměstnanci nebo například obchodní partneři a může být nutné uzavřit dodatky ke smlouvám nebo upravit obchodní podmínky.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt