Oborová řešení

Komu už pomáháme

Developerské společnosti

Více info

Právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných povinných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Daňová optimalizace v souladu s platnými právními předpisy a související soudní judikaturou,

Korporace oblasti cestovního ruchu

Více info

Zpracování všech typů daňových přiznání (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí atd.). Průběžné vedení účetnictví.

Výrobní společnosti

Více info

Zastupování klienta při všech druzích jednání se správcem daně, vypracování odborných vyjádření k výzvám ze strany správce daně, zpracování vyjádření k výsledkům postupu k odstranění pochybností a kontrolního zjištění v rámci daňové kontroly, Obrana proti zajišťovacím příkazům.

Servisní společnosti

Více info

Nastavujeme systémy vedení účetnictví při současném požadavku na co nejnižší zatížení klienta z pohledu celkových nákladů. Zpracováváme vnitropodnikové účetní směrnice.

Dopravní a přepravní společnosti

Více info

Komplexní účetní a daňové poradenství od vedení účetnictví po korporátní změny a jejich daňové dopady.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt