Mgr. Alice Dajčarová, LL.M.

Mgr. Alice Dajčarová, LL.M.
advokátní koncipientka

V ARROWS advokátní kanceláři se zaměřuji především na veškerou agendu, která je spojena s nemovitostmi, a to od převodů nemovitostí, zřízení/zrušení věcných břemen, až po agendu spojenou se stavebním právem – řešení sporů mezi stavebníky a správními orgány mezi stavebníky a vlastníky okolních pozemků, sporů mezi účastníky správních řízení, řešení možného postupu při změně územního plánu a podobně.

Dále se zabývám oblastí developmentu, a to včetně samotné koordinace developerských projektů, komplexního právního poradenství v oblasti smluvních vztahů, uzavíraných v rámci stavební činnosti a developmentu, vztahů mezi investory/developery a obcemi, vztahů s dodavateli, vztahů s vlastníky okolních pozemků a podobně.

Jelikož ale nemovitosti nejsou to jediné, čím se v rámci své právní praxe zabývám, mohu Vám nabídnout také služby v oblasti pracovního práva, které je mi taktéž blízké. V rámci pracovního práva lze poskytnout komplexní právní služby jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Kromě uvedeného poskytuji samozřejmě také generální právní poradenství.

Mojí prioritou je vždy spokojenost Vás jakožto klienta, a tak k pracovním úkolům a řešení případů klientů přistupuji vždy svědomitě, konstruktivně a s náležitou odborností, a jsem schopná nabídnout Vám operativní řešení Vaší situace.

Mé publikace: