Mgr. Alice Dajčarová, LL.M., MSc.

Mgr. Alice Dajčarová, LL.M., MSc.
advokát

Mgr. Alice Dajčarová se v advokátní kanceláři ARROWS zaměřuje především na veškerou agendu, která je spojena s nemovitostmi, a to od převodů nemovitostí (koupě, darování), zřízení/zrušení věcných břemen, řešení nájemních vztahů a sporů z nich vzniklých, pomoci po právní stránce při rozdělení pozemků, nebo např. při sporech o hranici pozemku, až po agendu spojenou se stavebním právem – řešení sporů mezi stavebníky a správními orgány, mezi stavebníky a vlastníky okolních pozemků, sporů mezi účastníky správních řízení, řešení možného postupu při změně územního plánu, a podobně.

Dále se zabývá oblastí developmentu, a to včetně komplexního právního poradenství v oblasti smluvních vztahů, uzavíraných v rámci stavební činnosti a developmentu, vztahů mezi investory/developery a obcemi, vztahů s dodavateli, vztahů s vlastníky okolních pozemků a podobně.

Jelikož ale nemovitosti nejsou to jediné, čím se v rámci své právní praxe Alice zabývá, může nabídnout také služby v oblasti pracovního práva, které je ji taktéž blízké. V rámci pracovního práva lze poskytnout komplexní právní služby jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.

Další oblastí, která je jí blízká, je pak řešení situací v souvislosti s evidencí skutečných majitelů, zejména v návaznosti na změny v osobách skutečných majitelů, nebo rozporu skutečnosti se zapsaným stavem v evidenci.

Jako další oblast, kterou se Alice zabývá poměrně často, můžeme uvést problematiku spolků, a to od jejich založení, vnitřního nastavení spolků (např. revizi nebo vytvoření nových stanov spolku „na míru“ dle představ klienta o účelu spolku, nastavení členských práv, apod.), provádění změn ve spolku a pomoci při provádění změn ve spolkovém rejstříku.

Dále nabízí své služby i v oblasti problematiky spojené s obchodními korporacemi, včetně změn v obchodním rejstříku a pomoci při založení obchodní společnosti.

Kromě toho Alice poskytuje také obecné právní poradenství.

Její prioritou je vždy zajištění spokojenosti klienta a ke svým pracovním úkolům a řešení případů přistupuje svědomitě, konstruktivně a s náležitou odborností. Je schopná nabídnout operativní řešení dle situace klienta.

Její publikace: