Služby

S čím Vám pomůžeme

Daňové poradenství

Více info

Právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných povinných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. V rámci standardu provádíme daňovou optimalizaci s cílem minimalizovat odvodové povinnosti klientů, a to vše v souladu s platnými právními předpisy a související soudní judikaturou. Jsme připraveni pro Vás zpracovat daňový audit včetně identifikace možných rizik vyplývajících ze stávajícího stavu a navrhneme varianty možných nápravných opatření s cílem eliminovat doměrky ze strany správce daně. Zpracujeme pro Vás jakýkoliv typ daňového přiznání, odborné stanovisko dle Vašich požadavků, poskytneme Vám průběžné poradenství.

Účetní služby

Více info

V oblasti účetnictví jsme díky širokému a zkušeného týmu účetních specialistů připraveni Vám poskytnout veškerou pomoc spočívající jak ve vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, účetního poradenství, až po rekonstrukci účetnictví.   Účetní služby jsou poskytovány ve spolupráci s odborníky napříč celou poradenskou skupinou, v užší spolupráci především s našimi daňovými poradci. V rámci poskytovaného účetního poradenství pomáháme klientům s nastavením holdingových struktur, se zpracováním vnitropodnikových směrnic, s nastavení účetních programů a interních účetních procesů s cílem maximálního snížení administrativní zatěže.

Daňové spory

Více info

Zastoupíme při všech druzích jednání se správcem daně (ideálně již od samotného zahájení příslušného daňového řízení). Zpracujeme pro Vás odborná vyjádření ke všem výzvám ze strany správce daně, k výsledkům postupů k odstranění pochybností či kontrolního zjištění v rámci daňové kontroly. Provedeme analýzu všech možných procesních postupů k úspěšné obhajobě klienta. Vypracujeme pro Vás stížnosti, námitky či odvolání proti postupům či rozhodnutím správce daně včetně uplatnění všech dostupných mimořádných opravných prostředků. Pokud ani tyto postupy nejsou úspěšné, jsme připraveni hájit zájmy našich klientů i soudní cestou ve všech stupních soudního řízení.

Korporátní poradenství

Více info

Analyzujeme možné varianty řešení při fůzích, odštěpeních a dalších typů přeměn obchodních společností, dále při koupí či vkladu podniku, převodu účasti na obchodní korporaci, kdy následně navrhneme optimální variantu pro dosažení požadovaného výsledného stavu. To vše při dodržení všech účetních, daňových a souvisejících právních předpisů. Samozřejmostí je pro nás metodická a konzultační podpora v průběhu celé fáze přeměny, akvizice či likvidace obchodní korporace.  

Lektorská a vzdělávací činnost

Více info

Velmi rádi pro Vás připravíme vzdělávací semináře (workshopy) dle individuálních požadavků. Současně v rámci našeho poradenského servisu Vás informujeme o významných legislativních změnách v oblasti účetních a daňových předpisů včetně související legislativy.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt